KONFIDENSIALITET

Forbehold

Forbehold og innhold på denne nettsiden håndteres utelukkende av dansk lov uten hensyn til juridiske konflikter. En hver tvist som oppstår i forbindelse med forbeholdene skal utelukkende avgjøres av dansk domstol i København, hvis ikke minnelig enighet oppnås.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

PEOPLE MAKE PLACES