KONFIDENSIALITET

Forbehold

Forbehold og innhold på denne nettsiden håndteres utelukkende av dansk lov uten hensyn til juridiske konflikter. En hver tvist som oppstår i forbindelse med forbeholdene skal utelukkende avgjøres av dansk domstol i København, hvis ikke minnelig enighet oppnås.