Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer varsling
Vi har vedtatt retningslinjer for varsling som gjør det mulig for alle våre arbeidstakere, forretningspartnere og andre interessenter å varsle om kritikkverdige forhold.
 

Rapporteringsverktøy

Dersom du ønsker å varsle om et kritikkverdig forhold, kan du gjøre det til Head of Group Internal Audit via et sikkert og eksternt driftet rapporteringsnettsted. 

Send inn en rapport ved å klikke på linken under:


World Gå til eksternt rapporteringsnettsted.
World Følg opp eksisterende rapport.

Informasjon

Databeskyttelse
Legg merke til følgende:
I enkelte land (f.eks. Belgia, Frankrike, Den tsjekkiske republikk og Hellas) kreves en spesiell søknad på grunn av personvernbestemmelser. Så lenge denne søknaden ikke er ferdigbehandlet, vil ikke rapporter fra disse landene bli behandlet av rapporteringsverktøyet. Du er velkommen til å bruke andre rapporteringsmetoder i henhold til det som er fastsatt i retningslinjene for varsling eller de etiske retningslinjene. I land hvor anonyme rapporter ikke er tillatt (f.eks. Frankrike og Spania), eller hvor lokale regler begrenser hvilke forhold som kan rapporteres (f.eks. Frankrike og Sverige), vil ikke rapporter som bryter slike regler, bli behandlet av rapporteringsverktøyet.

Håndtering av saker
Rapporter om kritikkverdige forhold behandles av Head of Group Internal Audit.

Kontaktinformasjon:
ISS World Services A/S
Head of Group Internal Audit
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf.: +45 38 17 00 00