Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar

Våre verdier

"Det er alltid mennesker i det!"

Som en serviceleverandør er menneskene hjertet i selskapet. De fleste av våre 540.000 medarbeidere er i daglig kundekontakt og er således vår mest verdifulle ressurs.
 

Code of Conduct
Våre retningslinjer (Code of Conduct) inneholder grunnleggende prinsipper som gjelder for all virksomhet i selskapet, og som styrer alle medarbeideres atferd.

Prinsippene gjelder
• Den enkelte ansattes opptreden
• Motarbeiding av korrupsjon og smøring
• Overholdelse av konkurranseregler
• Forholdet mellom forretningspartnere
• Standarder på arbeidsplassen
• Bedriftsansvar

Våre verdeier
• Ærlighet - Vi respekterer
• Initiativ - Vi handler
• Ansvarlighet - Vi bryr oss
• Kvalitet - Vi leverer