Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

I ISS betyr samfunnsansvar at vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling ved å skape trygge arbeidsplasser og ved å bidra med samfunnsgivende tiltak for å forbedre levevilkår for ansatte, deres familier og for samfunnet.  I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å redusere de negative miljømessige virkningene av vår drift.

Vi har fire områder innenfor samfunnsansvar:

  • Mennesker – hjelpe ansatte til å oppnå et bedre liv ved å bygge kompetanse, sikre trygge arbeidsplasser og fokusere på trygghet og velvære.
  • Jorden – redusere våre klimautslipp, og å hjelpe våre kunder til å gjøre det samme.
  • Forretningsdrift - drive en etisk, forsvarlig og lønnsom virksomhet.
  • Partnere – etablere fornuftige partnerskap som gir positive betydning i samfunnet.

CR Rapport

224x100-CR 2016

Rapport innenfor samfunnsansvar, Corporate Governance, tiltak for mennesker, miljø, lønnsomhet og samarbeidspartnere. Corporate Responsibility ble godkjent av styret den 1. mars 2011 og endret 22. februar 2017.

Les CR Rapport