Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar at vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling ved å skape trygge arbeidsplasser og ved å bidra med samfunnsgivende tiltak for å forbedre levevilkår for medarbeidere, deres familier og for samfunnet.  I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å redusere de negative miljømessige virkningene av vår drift.

Vi har fire områder innenfor samfunnsansvar

  • Mennesker – hjelpe medarbeidere å oppnå et bedre liv ved å bygge kompetanse, sikre trygge arbeidsplasser og fokusere på trygghet og velvære.
  • Jorden – redusere vårt klimautslipp, og å hjelpe våre kunder til å gjøre det samme.
  • Forretningsdrift - drive en etisk, forsvarlig og lønnsom virksomhet.
  • Partnere – etablere fornuftige partnerskap som gir positive betydning i samfunnet.

                                       Tips_reduser_avfall

Corporate Responsibility Rapport 2018

CRR2018_224x100px

Corporate Responsibility Report 2018 tar for seg ISS` forpliktelser til en bærekraftig drift. Vårt mål er å være en aktiv samfunnsaktør og bidra til sunn verdiskapning for samfunnet, ansatte, investorer og kunder. Dette gjør vi ved å adressere nøkkel-utfordringer innen bærekraft og kontinuerlig utvikle bedre løsninger. 

Corporate Responsibility ble godkjent av styret den 1. mars 2011 og endret 22. februar 2017.

CR Report 2018