Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar
Mangfold og inkludering_v1

Vi vil bli Norges viktigste integrasjonskanal 

Vi omfavner og oppmuntrer mangfold i sin bredeste forstand. Inkludert alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, kultur, språk, religion, fysisk evne, utdanning og kompetanse.
Vi har allerede medarbeidere fra mer enn 126 nasjonaliteter og vi tilbyr språkopplæring over hele landet med mer enn 250 medarbeidere under opplæring årlig. Vi har en generell kvinneandel på 63%, inkludert en høy andel kvinnelige ledere på alle nivåer. Vi har årlig mer enn 200 i arbeidspraksis, 10 lærlinger og 100 praksiskandidater i ulike fag. Vi involverer oss på ulike arenaer hvor mangfold og integrasjon er i fokus.


Vi ønsker å ta et større samfunnsansvar som en av Norges største private aktører. Gjennom tett samarbeid med våre kunder, leverandører og sosial-/politiske samfunnsaktører, vil vi bidra til å gi jobb, utviklingsmuligheter og gode karrierer til grupper i samfunnet som kanskje ikke kan klare dette helt på egenhånd. 

Fordi vi tror det er viktig og riktig, vil vi skape en åpen og inkluderende bedriftskultur og et samfunn som tilbyr en verden full av muligheter.

Ledige stillinger


Våre initiativer

Fra nybosatt til nyansatt
Vi ønsker å gi flyktninger mulighet til å oppnå fagbrev og fast jobb i samarbeid med Trondheim Kommune. Målet er å få 20 kandidater ut i jobb, 10 av de starter allerede i desember 2019. 

Språkopplæring
Å tilby språkopplæring til våre medarbeidere er en av våre høyeste prioriteter fordi å kommunisere godt er en forutsetning for å lykkes i jobb. I løpet av 2019 har vi hatt 300 på språkopplæring i hele landet.

Ulønnede praksisplasser/tiltaksplasser
Vi gir mulighet for arbeidspraksis for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet. Hvert år har vi 200 praktikanter i disse stillingene.

Globale Bærum & ISS
Sammen med Globale Bærum gir vi flyktninger mulighet for jobb i Oslo og Bærum. Samarbeidet med Globale Bærum har som mål å få 1000 mennesker ut i jobb i løpet av to år.

Give a Job
Norges største inkluderingsarena hvor ulike arrangementer skaper sosiale koblinger mellom næringslivet og nye borgere.

Kompetanse på jobb
Etablere kompetansebevis for praktisk erfaring felles for bransjen. Vi har mer enn 100 praksiskandidater hvert år.