Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar

Miljø

Vi har vært opptatt av miljøet og hatt en «grønn» tankegang i vår virksomhet i mange år. Som en viktig aktør i det norske samfunnet kan vi påvirke miljøet positivt, både som en stor leverandør og som innkjøper. Miljøarbeidet i ISS er nedfelt i våre verdier og er integrert i bedriftens daglige arbeid. Forankringen av miljøarbeidet opp mot verdigrunnlaget ligger i vår politikk, visjon og mål. Selskapet har som mål å drive virksomheten slik at belastningen på ressurser og omgivelser reduseres til et nivå godt innenfor kravene fra myndigheter og oppdragsgivere. Styringssystemene våre skal sikre at vi er i stand til å identifisere og kontrollere de viktigste miljøaspektene i hvert forretningsområde. Vårt Miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til krav i ISO 14001:2015. Miljøstyringssystemet retter seg mot behovene til et bredt spekter av berørte parter og samfunnets økende behov for å beskytte miljøet.

Klimaregnskap
Et av de viktigste elementene i vår klimaledelse er å utarbeide klimaregnskap. Vår modell er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den viktigste internasjonale standarden for måling av drivhusgasser i regi av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Klimasmarte kantiner
Ved et bevisst valg av råvarer ivaretar vi både smak, næringsverdi og miljø.  

Klimasmart byggforvaltning
Vi videreutvikler og implementerer kunderettede energikonsepter.

Sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring
Med aktiv oppfølging av drivstoff-forbruk, ruteplanlegging og opplæring reduserer vi CO2-utslippene.  

Svanemerket renhold
Svanen innebærer at ISS må være god på kildesortering og redusere forbruket av rengjøringskjemikalier og forbruksmateriell. I tillegg stilles det krav til miljøledelse og økt kompetanse for å sikre at kravene oppfylles.

Grønt Kontor Program 
Ved å endre vår atferd, bruke våre ressurser effektivt og avhende vårt avfall på en ansvarlig måte, kan vi redusere vårt miljøavtrykk.

Grønt punkt
Vi
 er kontrollmedlem i returordning for emballasje gjennom Grønt Punkt Norge. Vi stiller krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Innkjøp
Ved valg av leverandør så vil det bli lagt betydelig vekt på om aktuelle tilbydere kan levere i samsvar med relevante kriterier som er i samsvar med Innkjøpsgruppens miljøpolicy på relevante områder.

Næring for klima – partnerskapsavtale med Oslo kommune
Vi er partner i Næring for klima og har forpliktet oss til å

  • Bidra til å oppnå Oslos klimamål
  • Gjennomføre konkrete klimatiltak i eget selskap
  • Årlig rapportering om tiltak og effekter
  • Delta aktivt i nettverket Næring for klima

Tips_reduser_avfall