Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar
I ISS betyr samfunnsansvar at vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling ved å skape trygge arbeidsplasser og ved å bidra med samfunnsgivende tiltak for å forbedre levevilkår for ansatte, deres familier og for samfunnet. Samt redusere klimautslipp.
Mennesker
Det er alltid mennesker i det: Som en serviceleverandør er menneskene hjertet i selskapet. De fleste av våre 500.000 ansatte er i daglig kundekontakt og de er vår mest verdifulle ressurs.
Les mer
Miljø
Vår miljøpolitikk er nedfelt i våre etiske retningslinjer Code of Conduct. ISS er forpliktet til å kontinuerlig redusere de negative miljømessige virkningene av virksomheten.
Les mer
Lønnsomhet
Målet for ISS er å drifte en bærekraftig og lønnsom virksomhet . Vi tilstreber å effektivisere vår drift ved å øke vår lokale markedsandel. Samtidig implementerer vi global kompetanse og «best practise initiativ» fra hele verden.
Les mer
Samarbeidspartnere
Å levere tjenester til våre kunder innebærer at ISS-ansatte er daglig tilstede og synlige i kundens lokaler. Dette krever en høy grad av tillit og samarbeid mellom ISS, kunder, leverandører og ansatte. Dette er en del av vår måte å drive forretning på.
Les mer