Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse
NHO frokostmte 2017 Kaltenborn Hauglie Christensen Foto: NW

Jobb er viktig for integrering

Bildet: Frokostmøte om integrering hos ISS. Fra venstre adm. dir. i NHO Service, Anne Cecilie Kaltenborn, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og konsernsjef Keld Mosgaard Christensen, ISS Norge.

– Uten innvandrere hadde vi hatt store utfordringer i arbeidslivet. Vi er helt avhengig av arbeidsgivere som åpner dørene sine og gir folk en sjanse.

Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på et frokostseminar som NHO Service arrangerte hos ISS i Kværnerbyen 29. august. Temaet var "Den flerkulturelle arbeidsgiver. Service som motor for integrering".

– Mitt første møte med ISS var som sosialbyråd i Oslo. Da traff jeg en ung kvinne fra Afghanistan, som aldri hadde jobbet i hele sitt liv. I Norge fikk hun jobb i ISS. Tenk for en formidabel reise, fra å være analfabet og isolert i hjemlandet til å jobbe i ISS, sa Hauglie.

Selv om man ikke snakker norsk, er det viktig å komme rakst i arbeid, understreket hun.

– Arbeidsplassen er det stedet der man lærer raskest. Der lærer man seg de ordene som er relevante for jobben. Og så har arbeidsgiver ansvar for å sikre at de ansatte har kompetansen de trenger for å utføre jobben, sa Hauglie.

Billetten tilbake

ISS er en av de største arbeidsgiverne for innvandrere i Norge, med medarbeidere fra 120 nasjoner. 44 prosent av de 9200 medarbeidere har et annet statsborgerskap enn norsk. Rundt 25 prosent er fremmedspråklige.

– Vi er ofte den første arbeidsgiver innvandrere får i Norge. Det betyr at vi er billetten tilbake til arbeidsmarkedet og til livet for de som kommer til et nytt land. ISS har denne rollen i alle de 50 land vi har virksomhet, sa konsernsjef Keld Mosgaard Christensen i ISS Norge. 

 Han viste til at det er i arbeidslivet man kommer raskest i kontakt med det landet man har kommet til.

– Derfor spiller vi en stor rolle i integrasjonsprosessen. Men vi kan spille en enda større rolle hvis vi kan samarbeide på tvers av bransjer og enda bedre med myndighetene, sa Christensen. 

Store forskjeller

67 prosent av den arbeidsføre befolkningen i Norge er i arbeid. Av de som har bakgrunn fra Asia er 52 prosent i arbeid, mens bare 42 prosent av de med afrikansk bakgrunn er sysselsatt, opplyste adm. dir. i NHO Service, Anne Cecilie Kaltenborn.

Av de 75 000 som er ansatt i bedrifter som er medlem i NHO Service, har mer enn 28 000 innvandrerbakgrunn.

– Servicebransjen er en av de viktigste karriereveiene for innvandrere. En arbeidsplass i servicesektoren er ikke bare inngangsport til norsk arbeidsliv og deltagelse i samfunnet. Det er også helt avgjørende for tjenestetilbudet i Norge, sa hun.

Det siste poenget ble fulgt opp av nyvalgt NHO-president Arvid Moss.

 – Norge trenger 200 000 nye jobber i privat sektor hvert tiår. Får vi til det, legger vi det finansielle grunnlaget for de 100 000 vi trenger i offentlig sektor for å løse samfunnets oppgaver, sa Moss.

Trenger ”påkjøringsfiler”

Servicebransjen en av de viktigste motorene for integrering i Norge, påpekte han.

– Vi må unngå utenforskap, og derfor må vi få gode påkjøringsfiler til arbeidslivet. Vi vet at arbeid er selve nøkkelen til integrering. Én ting er å få bruke evnene og bli en del av fellesskapet, men på kjøpet får man språk, kultur og nettverk.

Mangfold lønner seg for bedrifter og samfunn, mente han. Limet i samfunnet holder bedre hvis alle får delta.

– ISS er et godt eksempel. De har skjønt at motiverte medarbeidere trenger gode ledere. Det er viktig å lytte, og spille hverandre gode, sa NHO-presidenten.