Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse
OSL web 464x207 Foto Avinor Oslo lufthavn Espen Solli

Oslo lufthavn utvider samarbeidet med ISS

ISS overtar ansvaret for å håndtere hittegods, for bagasjetrallene og for å assistere alle som trenger bistand på reisen ved Avinor Oslo lufthavn. 

Fra før har ISS ansvaret for alt renholdet inn mot Avinor på Norges hovedflyplass. Nå velger Oslo lufthavn å utvide samarbeidet med serviceselskapet.

– ISS vil bidra til at basisproduktet vårt fungerer. Flyplassen må være ren, traller må befinne seg der brukerne trenger dem, og de må til enhver tid fungere. Dessuten er assistansetjenesten viktig både for både kundetilfredsheten og for at vi får flyene av gårde til planlagt tid, sier sjef for operativ drift ved Oslo lufthavn, Hans Bendik Eriksen.

Flere ISS-ansatte
Hvert år har opp mot 120 000 personer behov for assistanse gjennom Oslo lufthavn. I tillegg glemmer reisende igjen rundt 10 000 gjenstander og setter fra seg 3500 bagasjetraller rundt omkring på området. Heretter blir det opp til ISS å håndtere alt dette.

ISS har i dag 190 medarbeidere på Oslo lufthavn, og antallet vil etter hvert øke til rundt 390.

– Når flere tjenester nå samles hos ISS, vil vi få et sterkt team som kan utfylle hverandre på tvers av tjenestene. Vi kommer til å ha en vertskapsrolle overfor passasjerene, for å sikre at alle opplever det å reise til og fra Norges hovedflyplass som positivt, sier konserndirektør Field Sales Jan Olav Mathiassen i ISS.

Det beste tilbudet
I konkurranse flere andre selskaper vant ISS anbudskonkurransen fordi de kunne vise til erfaring fra tilsvarende leveranser, og de leverte det mest fordelaktige tilbudet i skjæringspunktet mellom økonomi, oppgaveforståelse og kvalitet.

– I mange tilfeller er det ISS-ansatte som møter passasjeren i første linje. I disse tilfellene er vi avhengig av at det alltid leveres god kvalitet og at adferden til den ansatte stimulerer til gode passasjeropplevelser, forteller Eriksen.

FAKTA OM ISS
ISS leverer tjenester innen renhold, kantinedrift, sikkerhet, kontorstøtte og drift og forvaltning av eiendommer. ISS har 9000 ansatte fordelt på 60 avdelinger i Norge, og til sammen mer enn 500 000 ansatte i over 50 land.

For mer informasjon kontakt:
Jan Olav Mathiassen, konserndirektør Field Sales, ISS Facility Services AS
Mobil: +47 400 10 186 E-post: Jan.Olav.Mathiassen@no.issworld.com

Avinor:
Pressevakttelefonen: 918 15 614

Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli