Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Krav til underleverandører

ISS benytter i all hovedsak egne medarbeidere når vi leverer tjenester til våre kunder. Som et supplement til dette benytter vi i noen grad også eksterne underleverandører, det vil si leverandører som i henhold til kontrakt utfører tjenester hos våre kunder på oppdrag fra oss og for vår regning og risiko.  

ISS har ansvar for at underleverandører vi benytter er seriøse og kvalifiserte, og har derfor innført følgende kvalifikasjonskrav:

1. Alle underleverandører skal være godkjent i StartBANK. Dette er et minimumskrav for å sikre at våre underleverandører av tjenester oppfyller våre, våre kunders og myndighetenes krav og forventninger til seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet.

Ref www.startbank.no for informasjon om StartBANK og hvordan man som leverandør kan bli registrert her.

2. Underleverandører som fakturerer ISS for mer enn 250.000 kr pr år og som oppfyller ett eller flere av kriterier nedenfor skal annet hvert år og for egen regning gjennomgå en revisjon i regi av vår samarbeidspartner Achilles:
a) HMS kritiske etter ISS’ vurdering
b) Kritiske for ISS sine kunderelasjoner
c) Omfattes av Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale
Hensikten med revisjonen er å verifisere opplysninger og egenerklæringer i StartBANK samt annen informasjon som ISS har behov for å verifisere. Denne revisjonen vil koste underleverandøren kr 15.000 eks mva + eventuelle reisekostnader. Leverandører som kan fremvise en gyldig rammeavtale med ISS som er signert av representant for ISS Konserninnkjøp, vil få 10% rabatt på revisjonen.

Ref https://www.achilles.com//app/uploads/2018/05/startbank-audit-brochure-no.pdf for mer info om revisjoner. 

Revisjonen bestilles av underleverandør på bestillingsskjema som Achilles sender ut ifm ønske om gjennomføring av revisjon. I etterkant av revisjonen er det videre ønskelig at underleverandør melder tilbake evt avvik i rapporten med en forbedringsplan. Den bør inneholde hvordan avvikene planlegges lukket, og tidspunkt for dette. Achilles vil følge opp dette og lukke avvik på bakgrunn av egenerklæring fra underleverandør. 

3. Et mindre antall underleverandører vil bli valgt ut for en mer omfattende revisjon i underleverandørens lokaler. Denne revisjonen vil bli bekostet av ISS.

Vi forutsetter at underleverandører som skal gjennomgå revisjon iht. pkt. 2 og 3 ovenfor legger godt til rette for effektiv gjennomføring av revisjon. For øvrig så håper og tror vi at alle våre samarbeidspartnere vil se at tiltakene er i alles interesse. Skulle vi mot formodning oppleve at noen av våre underleverandører ikke samarbeider om gjennomføring av disse tiltakene så vil vårt samarbeid med de aktuelle underleverandørene bli avsluttet.