Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Innkjøpsgruppens Produktstandard

Selskapene i Innkjøpsgruppen er store og ansvarlige samfunnsaktører. Innkjøpsgruppen ønsker derfor å bidra aktivt til bærekraft og miljø ved å stille konkrete krav til produktene vi kjøper fra våre leverandører. Kravene er nedfelt i dokumentet Innkjøpsgruppens Produktstandard. Dokumentet skal inngå som fast vedlegg i alle våre tilbudsforespørsler og nye kontrakter. For å forsikre oss om at dokumentet blir etterlevd av våre leverandører så vil disse én gang pr år bli bedt om å bekrefte at de etterlever alle krav i dokumentet som er relevant for de varene eller tjenestene de leverer. Alternativt så vil de bli bedt om å beskrive hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre etterlevelse snarest mulig. Innkjøpsgruppen forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjon hos utvalgte leverandører.Etterlevelse av kravene i Innkjøpsgruppens Produktstandard vil normalt være en forutsetning for å være kvalifisert som leverandør til Innkjøpsgruppen.