Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Innkjøpsgruppens Produktstandard

Innkjøpsgruppen, et partnerskap bestående av Umoe Restaurants, Nordic Choice og ISS Facility Services, har utarbeidet felles krav vedrørende miljøriktige innkjøp. Kravene er beskrevet i dokumentet Innkjøpsgruppens Produktstandard som du finner ved å klikke på linken til høyre.

Alle kravene er ikke relevante for alle leverandører, og vi forventer også at noen vil trenge noe tid for å etablere samsvar mellom relevante krav og egen virksomhet. Vi vil dog legge vesentlig vekt på at våre foretrukne leverandører gjør dette. Dokumentet vil være et standard vedlegg til våre forespørsler og våre leverandøravtaler. Vi vil også en gang per år be våre avtaleleverandører om å avgi en egenerklæring der de bekrefter samsvar med dokumentet, alternativt presenterer planer for lukking av avvik der slike finnes.

Manglende etterlevelse av dokumentet der dette er en del av kontrakt eller forespørsel kan føre til diskvalifikasjon som leverandør til ISS.