Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Leverandørkategorier

Vi har kategorisert våre leverandører som følger;

A-leverandører:
Disse leverandørene har en sentralt inngått avtale med ISS, i noen tilfeller også internasjonal eller global avtale.  Avtalene forutsettes å dekke selskapet behov i hele landet, og preges av stor omsetning og mange transaksjoner.  Ansvaret for inngåelse og forvaltning av slike avtaler ligger hos Konserninnkjøp eller andre konsernstaber som for eksempel IT.  ISS ønsker at en størst mulig andel av våre totale anskaffelser skal skje fra A-leverandører.

B-leverandører:
Disse leverandørene har lokal rammeavtale med ISS.  Leverandørene utgjør nødvendige supplement til A-leverandørene, enten fordi det ikke finnes noen A-leverandør for den aktuelle kategorien eller fordi eksisterende A-leverandører ikke kan dekke våre behov i det aktuelle området.  Lokal ISS økonomisjef er normalt ansvarlig for disse avtalene.  ISS ønsker at en størst mulig andel av anskaffelser som ikke gjøres fra A-leverandører skal skje fra B-leverandører.

C-leverandører:
Disse leverandørene har ingen sentralt registrert avtale med ISS.  ISS ønsker i prinsippet minst mulig kjøp fra slike leverandører, men erkjenner at vi alltid vil ha et antall slike leverandører.  Vi oppfordrer våre medarbeidere til å bruke VISA innkjøpskort når man handler med C-leverandører.

Avtaler med A-leverandører og B-leverandører vil være registrert i et sentralt avtaleregister.  Informasjon om disse leverandørene vil være publisert på vårt Intranett.