Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Konkurransestrategi

Vi ønsker å konkurranseutsette en størst mulig andel av våre totale anskaffelser, for deretter å inngå formelle avtaler med de leverandørene som i forhold til en totalvurdering dekker våre behov på best måte.  

Vi ønsker omfattende bruk av rammeavtaler med et begrenset antall leverandører, men vi vil også konkurranseutsette enkeltleveranser når vi anser det som formålstjenlig.

For å oppnå en effektiv konkurranseutsetting og samtidig behandle aktuelle leverandører korrekt så benytter vi elektroniske konkurranseutsettingsverktøy når vi anser det som formålstjenlig.  Vi benytter systemer levert av Scanmarket og Mercell (ref www.scanmarket.com og www.mercell.no ).

Ved konkurranseutsetting av anskaffelser så forbeholder vi oss retten til å akseptere eller forkaste et hvilket som helst tilbud samt å forhandle med en hvilken som helst tilbyder.