Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Innkjøpsgruppen

ISS Facility Services AS har et formalisert innkjøpssamarbeid med Umoe Restaurants AS og Nordic Choice Hotels.  Samarbeidet går ut på at de tre selskapene i fellesskap konkurranseutsetter, forhandler og forvalter rammeavtaler innenfor kategorier hvor man har felles interesse av et slikt samarbeid.  Dette arbeidet gjøres av prosjektgrupper med representanter fra de tre selskapenes innkjøpsavdelinger.  Innkjøpsgruppens felles avtaler er ikke begrenset til, men omfatter i hovedsak kategoriene mat, drikke og non-food til selskapenes serveringsvirksomheter.  

Innkjøpsgruppen har en felles INNKJØPSPOLICY som skal gjelde for alle felles avtaler.  Våre felles leverandører skal være kjent med Innkjøpsgruppens Innkjøpspolicy og etterleve denne.