Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Hva innebærer E-handel for våre leverandører

ISS har så langt et begrenset antall leverandører i sin innkjøpsportal.  Disse tilhører i hovedsak kategoriene renhold, hygiene, catering og kontorrekvisita.   Vi ønsker å utvikle innkjøpsportalen med et større utvalg av produkter som egner seg for elektronisk bestilling.  Ved valg av avtaleleverandører vil vi derfor legge stor vekt på at disse kan legge til rette for effektiv elektronisk samhandling.  

Vi tror at våre leverandører vil ha stor nytte av elektronisk samhandling gjennom ISS Innkjøpsportal.  Dette vil innebære økt salg, korrekt og presis ordreinformasjon, forbedret sortimentsstyring og mulighet for effektivisering av ordremottak.

For kategorier hvor vi har definert e-handel som beste praksis så vil dette også være en absolutt forutsetning for å bli valgt eller fortsette å være foretrukket leverandør til ISS.  Vi vil også i økende grad kreve at våre leverandører sender e-faktura i format som er tilpasset vårt innkjøpssystem.