Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser for våre leverandører.

ISS facility Services AS har innført standard betalingsbetingelser for eksterne leverandører av varer og tjenester.  Disse betingelsene innebærer at våre leverandører vil motta betaling innen 30 dager etter slutten av den måned faktura utstedes. 

Eksempler:

1.       Hvis faktura utstedes 1/6 så vil faktura bli betalt innen 30/7

2.       Hvis faktura utstedes 30/6 så vil faktura bli betalt innen 30/7


Vi innfører disse betalingsbetingelsene for å effektivisere våre administrative prosesser og for å forbedre vår kontantstrøm.  Dette vil igjen bidra til en styrket konkurranseevne.  Vi håper våre samarbeidende leverandører vil ha forståelse for dette og for at vi nå velger å behandle alle leverandører på en konsekvent måte.   

Nye leverandører vil rutinemessig bli registrert med våre standard betalingsbetingelser.  For eksisterende leverandører så vil betingelsene bli endret til standardbetingelser som beskrevet ovenfor , med mindre annet blir avtalt med vår konserninnkjøpsavdeling.

Vi forstår på vår side at leverandører tar hensyn til disse betalingsbetingelsene når de kalkulerer sine priser og når de tar stilling til om de ønsker å levere på kreditt til ISS.  Vi vil naturligvis også akseptere leverandørens rentenota dersom faktura av administrative årsaker skulle bli betalt senere enn det som beskrives her.Oslo, 4. juni 2013
Knut Bjørånesset
Innkjøpsdirektør