Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Informasjon til leverandører

ISS Facility Services AS kjøper varer og tjenester fra svært mange eksterne leverandører. Vi vil at disse anskaffelsene skal skje på en ryddig og god måte slik at selskapet får dekket sine og sine kunders behov, og slik at relasjonene til våre leverandører blir vel ivaretatt. Vi ønsker derfor å informere eksisterende og fremtidige leverandører om hvordan ISS arbeider med anskaffelser, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn når man skal være leverandør til ISS. Alle som ønsker å være leverandør til ISS oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet på disse sidene.ISS ProcurePASS

ISS innfører høsten 2019 et nytt system for leverandørkvalifikasjon – ISS ProcurePASS.  Kort forklart går dette systemet ut på at våre leverandører skal avgi en egenerklæring på en webside som de får tilgang til etter invitasjon fra vår samarbeidspartner og systemadministrator Achilles.  Denne egenerklæringen skal fornyes hvert år slik at informasjon som oppgis av leverandør er oppdatert.  ISS ProcurePASS er et globalt system som benyttes i alle land hvor ISS opererer.  Hensikten med ISS ProcurePASS er at vi skal ha oppdatert kontaktinformasjon, og at vi og våre kunder skal være trygge på at våre eksterne leverandører oppfyller grunnleggende krav.  Vi ønsker at våre kjøp i størst mulig grad skal gjøres fra leverandører som har registrert seg i ISS ProcurePASS.  Leverandører som ikke gjør dette vil så langt som mulig bli deaktivert. 

 

Se informasjonsbrev fra Innkjøpsdirektør i høyre kolonne. Dette brevet sendes til leverandører som ISS ønsker skal registrere seg i ISS ProcurePASS.