Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Kvalitetssystemet


KVALITETSPOLITIKK
Vi holder det vi lover og leverer i henhold til avtale. Vi søker aktivt nye muligheter for kunden og har god kunnskap om kunden og markedet.


KVALITETSSTYRING
Vårt Kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015.
Sertifisert virksomhetsområde er: catering, eiendom, kontorstøtte og renhold samt Integrated Facility Services.

KVALITETSANSVAR
Hovedansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet ligger hos konsernsjefen og utøves gjennom linjeledelsen.

Kvalitetsfunksjonen skal påse at de interne styringsdokumentene er vedlikeholdt og etterlevd (implementert) blant annet ved hjelp av intern systemrevisjon, men det er linjens (prosesseierens) ansvar å holde dokumentasjonen oppdatert.


KVALITETSMÅL

Overordnet kvalitetsmål og fokusområder er videreført til organisasjonens drift, hvor utarbeidelse av lokale mål tilpasses forretningsområder og tjenester.


KVALITETSPROGRAM

Kvalitetsprogrammet utarbeides og vedlikeholdes årlig etter fastsatt intervall og tilpasses endringer i organisasjonen i tråd med de mål som til enhver tid fastsettes.