Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Kvalitetssystemet


HMSK-POLITIKK
ISS skal være en foretrukken partner innenfor Facility Management. Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder med fokus på høyt fokus på kontinuerlig forbedring og innovative løsninger. Gjennom segmentering og landsdekkende leveranser skal vi imøtekomme våre kunders behov, krav og forventninger.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Gjennom handlekraftige medarbeidere og tydelige servicekonsepter skal våre kunder oppleve at vår kunnskap og kompetanse bidrar til å øke deres bærekraftige utvikling og økonomiske gevinst. God kontakt med våre kunder skal sikre at endrede og nye behov raskt imøtekommes.

Gjennom kompetanse og systematisk arbeid med HMS skal vi sikre at våre ansattes sikkerhet, helse og trivsel til enhver tid prioriteres. Gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, skal bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.

Gjennom tett samarbeid med myndighetene skal ISS være en integreringsvirksomhet som inkluderer og tilbyr arbeid med mening. Vi skal stille vår kunnskap til disposisjon for myndighetene.

ISS har fokus på bærekraft. Vi skal være med å bevare naturressursene gjennom god styring av egen virksomhet og gjennom de riktige leverandøravtalene. Vi skal redusere vårt klimaavtrykk gjennom økt fokus på klimagassutslipp, kjemikalieforbruk og kutt matsvinn.

We are going to be the world's greatest service organisation.


KVALITETSSTYRING
Vårt Kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015.
Sertifisert virksomhetsområde er: catering, eiendom, kontorstøtte og renhold samt Integrated Facility Services.

KVALITETSANSVAR
Hovedansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet ligger hos konsernsjefen og utøves gjennom linjeledelsen.

Kvalitetsfunksjonen skal påse at de interne styringsdokumentene er vedlikeholdt og etterlevd (implementert) blant annet ved hjelp av intern systemrevisjon, men det er linjens (prosesseierens) ansvar å holde dokumentasjonen oppdatert.


KVALITETSMÅL

Overordnet kvalitetsmål og fokusområder er videreført til organisasjonens drift, hvor utarbeidelse av lokale mål tilpasses forretningsområder og tjenester.


KVALITETSPROGRAM

Kvalitetsprogrammet utarbeides og vedlikeholdes årlig etter fastsatt intervall og tilpasses endringer i organisasjonen i tråd med de mål som til enhver tid fastsettes.