Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

ISS' kvalitetsmålsetning

Konstante kvalitetsforbedringer er et ufravikelig krav. Det gjelder for alle virksomheter, men helt spesielt for en virksomhet som ISS, hvor resultatet av arbeidet er til eksamen hver eneste dag.


Kvalitetsmålsetning

 • Det er ISS´ kvalitetsmålsetning, at våre kunder skal motta produkter og serviceytelser som svarer til deres krav og forventinger, og at de i leveranser mottar en unik service.
 • For å oppnå dette vil ISS involvere kundene og medarbeiderne i en kontinuerlig prosess med det formål å utvikle produkter og serviceytelser til et stadig bedre kvalitetsnivå. Samtidig vil medarbeidernes kvalitetsbevissthet stadig bli forsterket.


Kvalitetsmålsetningen skal underbygges gjennom følgende målsetninger:

"Kunden i sentrum"

 • Kunden definerer, hva som er tilfredsstillende kvalitet.
 • Kunden har krav på produkter og serviceytelser, som oppfyller forventningene til totalkvalitet.
 • Kunden har krav på en personlig og individuell betjening.
 • Kundenes tilfredshet er avgjørende og måles derfor med faste frekvenser.


"Fokus på medarbeideren"

 • Hver enkelt medarbeider har innflytelse på og ansvar for kvalitet.
 • Medarbeidernes engasjement, kunnskap og lojalitet er av avgjørende betydning for virksomhetens totale kvalitet.
 • Den interne kommunikasjon og markedføring er like viktig som den eksterne.
 • Utdannelse og personlig utvikling er et nødvendig krav for oppfyllelse av virksomhetens kvalitetsmålsetning.
 • Medarbeiderne på alle nivå skal behandles på en verdig måte i overensstemmelse med vår personalpolitikk.
 • Gjensidig respekt for hverandre og hverandres arbeid er en betingelse for at ISS fremstår som en attraktiv arbeidsplass.


"Sikkerhet og kvalitet i leveransen"

 • Å fastholde tilfredsstillende kvalitet krever vedvarende kvalitetsforbedringer. Dette betyr at, uansett hvor god den nåværende kvalitet måtte være, så kan kvaliteten alltid forbedres.
 • Alt kvalitetsarbeid utføres av virksomhetens medarbeidere, der alle er kunder og leverandører i de prosesser, som produserer produkter og serviceytelser til virksomhetens kunder.
 • Den beste metode til å oppnå kvalitet er ved å forebygge feil og problemer i stedet for å oppdage eller korrigere dem, etter at de er inntruffet.
 • Måling og rapportering med faste frekvenser av feil, problemer og forbedringer er forutsetninger for vedvarende kvalitetsforbedring.

 • Kunden i sentrum
 • Fokus på medarbeideren
 • Sikkerhet og kvalitet i leveransen