Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

HMS-systemet

HMS-POLITIKK

•Systematisk tilnærming til HMS-forvaltning for å sikre samsvar med lover og regler
•Vurdere og rapportere ytelser og sette mål for forbedringer
•Granske hendelser for å avgjøre deres bakenforliggende årsaker og iverksette nødvendige korrigerende tiltak
•Kreve at våre underleverandører styrer HMS i tråd med vår politikk
•Inkludere HMS resultater i vurderingen av ansatte, og belønne deretter.
•Forebyggende miljøarbeid integrert i daglig drift og være miljøbevisste i våre valg

HMS-STYRING
HMS-systemet tilfredsstiller kravene i OHSAS 18001:2015 og ISO 14001:2015. 
Sertifisert virksomhetsområde er: Integrated Facility Services, samt enkeltstående tjenester innen renhold, kontorstøtte, catering og eiendomsdrift.


HMS-ANSVAR
Hovedansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ligger hos konsernsjefen, og utøves gjennom linjeledelsen. Våre HMS-ombud ser til at godt systematisk HMS-arbeid gjennomføres. Rådgiverne og veilederne er faggruppene i HMS-avdelingen og Bedriftshelsetjenesten (BHT) samt vårt konsern-AMU (Arbeidsmiljøutvalg).

HMS-MÅL
Overordnet HMS-mål med fokusområder er videreført til organisasjonens drift, hvor utarbeidelse av regionale og lokale mål tilpasses forretningsområder og tjenester.

HMS-PROGRAM
HMS-programet utarbeides og vedlikeholdes årlig etter fastsatt intervall og tilpasses endringer i organisasjonen i tråd med de mål som til enhver tid fastsettes.