Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

ISS utgående faktura løsninger

ISS tilbyr en miljøvennlig eFaktura i xml format, som gir økonomisk gevinst både for utsteder og mottaker. eFaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

ISS leverer eFaktura i det standardiserte e-handelsformatet (EHF). ISS benytter OpusCapita som aksesspunkt/fakturautsteder for alle våre hel- og delvis eide ISS selskaper. 

Selskap

eFaktura adresse

ISS Facility Services AS

NO914791723

ISS Serveringspartner AS

NO981292634

Raufoss Beredskap AS

NO983395716

Signal Arkitekter AS

NO999242014


Er du en kunde eller et fakturamottak av ISS
og deres selskap er registrert i Elma registret så kan du enkelt motta EHF eFaktura via Peppol infrastruktur fra alle ISS selskaper ute noen forsendelsesavtale.

Mer informasjon om Elma/SMP registret finnes på URL link: http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/mottakere-i-elma

Ta kontakt med vårt kundesenter på e-post kundesenter@iss.no for å sette opp faktura via EHF. 


PDF faktura på e-post
Kan du ikke motta eFaktura, men ønsker PDF faktura på e-post ?

Er du en privat kunde/ liten bedrift og ikke har mulighet til å motta eFaktura i xml format så tilbyr ISS en PDF faktura via e-post som blir tilsendt Deres e-post adresse. D

NB! Opphev spam filter på CTS-Opus-Capita@no.issworld.com og issfo-otc@no.issworld.com e-postadresser.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon ISS:

kundesenter@iss.no
ISS Kundesenter
Telefon: 915 05 155