Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

ISS utgående eFaktura løsninger

ISS tilbyr en miljøvennlig eFaktura i xml format, som gir økonomisk gevinst både for utsteder og mottaker. eFaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

ISS leverer eFaktura både i e-handelsformat (EHF) og e2b (versjon 3.4). ISS benytter Itella informasjon AS som aksesspunkt/fakturautsteder for alle våre hel- og delvis eide ISS selskaper. 

Vi tilbyr følgende løsninger for utgående eFaktura:

Er du en kunde eller et fakturamottak av ISS og benytter en meldingsformidler som har samtrafikkavtale med Itella Information AS, eller er du en direkte kunde av Itella og bruker Itella som en meldingsformidler, eller via medlem av b2bConnect samtrafikk gruppe, så kan du enkelt motta eFaktura i e2b (v.3.4) format fra følgende ISS selskaper.

Selskap

eFaktura adresse

GLN

ISS Facility Services AS

NO914791723

7080001075804

ISS Serveringspartner AS

NO981292634

7080005033893

Personalhuset Staffing Group AS

NO982742765

7080003260109

Recover Nordic AS

NO995761440

7080001238421

Raufoss Beredskap AS

NO983395716

7080005038393

ForvaltningsCompagniet AS

NO967607479

7080001255947

Megler Compagniet AS

NO975885291

7080001255961

 

Er du en kunde eller et fakturamottak av ISS og deres selskap er registrert i Elma registret så kan du enkelt motta EHF eFaktura via Peppol infrastruktur fra alle ISS selskaper ute noen forsendelsesavtale.

Mer informasjon om Elma/SMP registret finnes på URL link: http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/mottakere-i-elma

Videre prosessering

Det eneste vi trenger er deres implementeringsguide ved forhåndstesting (hvis behov). Vi trenger kjennskap til krav i forhold til fakturainnhold samt hvilke virksomheter som skal kobles opp mot eFakturering. Vi oppretter og sender en testfaktura etter avtale med kunden/meldingsformidler/aksesspunkt i samsvar med innholds kraver. Når dere har kontrollert og godkjent testfaktura iverksetter vi produksjon.

Ta kontakt med vår avdeling på kunde@iss.no for mer informasjon og oppkoblingsmuligheter.

ISS leverer eFaktura til mange kunder via forskjellige meldingsformidlere/aksesspunkter. Se opplisting av meldingssentraler/aksesspunkter under.

Agresso AS

Basware AS

EDB Ergogroup / Evry

Ibistic

Logiq AS

NorgesGruppen

Pagero AS

Visma

Itella

Sendregning AS

Capgemini

Nets

Unimicro AS

Compello AS

Daldata

Aksesspunkt Norge AS

PDF faktura på e-post

Kan du ikke motta eFaktura, men ønsker PDF faktura på e-post ?

Er du en privat kunde/ liten bedrift og ikke har mulighet til å motta eFaktura i xml format så tilbyr ISS en PDF faktura via e-post som blir tilsendt Deres e-post adresse. Denne løsningen krever minst tilpasning og kan settes i gang så raskt som mulig.

Kravet til PDF faktura er følgende:

1.       Tilgang til Internett
2.       Internet Explorer
3.       Tillate bruk av Java Skript og SSL
4.       Tillate session cookies
5.       Acrobat Reader, Versjon 7 eller høyere

Plug inn settings i Internet Explorer bør settes på en slik måte at Acrobat Reader automatisk åpner bildet av dokumentet. Hvis ikke må man lagre dokumentet lokalt, og senere åpne det i Acrobat Reader.

NB! Opphev spam filter på fakturaservice@iss.no/kunde@iss.no og Noreply@itella.no e-post adresser.

Kontaktinformasjon

Kontakt Kunde@iss.no

Har du en bedrift som benytter et fakturaflytsystem og ønsker å motta elektronisk faktura i XML med visningskopi i PDF eller TIFF, kan du nå benytte en enkel løsning som kalles Redbox. 


Mer informasjon finner du på disse nettsidene: https://redbox.itella.no


Kontaktinformasjon ISS: 

M-Shafiq Imran msi@iss.no
M: 93 86 56 52


Brit Helen Thuen bht@iss.no
M: 91 66 41 06


Kontaktinformasjon Itella:
info.no@itella.com