Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Inngående eFakturaer

ISS tilbyr en miljøvennlig eFaktura i xml format, som gir økonomisk gevinst både for utsteder og mottaker. Efaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

ISS mottar eFaktura e2b versjon 3.3 og benytter Itella informasjon AS, Basware AS og Logiq AS som meldingsformidler for alle våre hel og delvis eide ISS selskaper.

Hvordan leverer efaktura til ISS?

Er du en fakturautsteder eller leverandør av ISS og benytter en meldingsformidler som har en samtrafikkavtale med Itella Information AS eller deres meldingsformidler er medlem av b2bConnect samtrafikk gruppe, så kan du uavhengig av forretningsmetode og dataformat levere enkelt eFaktura til ISS på en rimelig og effektiv måte. ISS kan gjennom Itella Information AS motta fakturaer på forskjellige formater, deriblant e2b (v.3.3), Svefaktura, Finvoice 1.2, TEAPPS 2.6, NESUBL. Dersom dere bruker andre formater henstilles du til å kontakte din meldingsformidler for formatbeskrivelse.

Krav til inngående eFaktura:
Det eneste fakturautsteder/leverandør og ISS må avklare på forhånd, er fakturainnhold som bl.a bruke av fakturareferanse. ISS benytter et cost center/avdelingsnummer 5 siffer eller et prosjektnummer 8 siffer som en fakturareferanse.

Hvilke ISS selskaper du ønsker å sende eFaktura til?
Nedenfor finner dere en tabell av alle ISS selskaper som dere kan sende eFaktura til.

Selskap

E-fakturaadresse

GLN

ISS Facility Services AS

NO914791723

7080001075804

Serveringspartner AS

NO981292634

7080005033893

Raufoss Beredskap AS

NO983395716

7080005038393

ISS Eiendomsforvaltning

NO967607479

7080001255947

ØkonomiCompagniet AS

NO958332203

7080001255954

MeglerCompagniet AS

NO975885291

7080001255961

 

Faktura innholdskrav

Vennligst påse at følgende informasjon er inkludert i dine fakturaer til ISS.

NB: Fakturaer som ikke inneholder alle påkrevde felter vil avvises av ISS.

Type informasjon

Kommentar

Påkrevd

E2B-lokalisering (for andre formater, kontakt Basware)

Leverandørs efakturaadresse

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / LocationId

Leverandørs navn

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / Name

Leverandørs adresse

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / PostalAddress

Leverandørs organisasjonsnr

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / OrgNumber

Leverandørs bankkontonummer

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / AccountInformation / AccountNumber

Leverandørs SWIFT kode

Gjelder leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr.

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / AccountInformation / SwiftNumber

Leverandørs IBAN nummer

Gjelder leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr.

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Supplier / AccountInformation / IbanNumber

ISS efakturadresse

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Buyer / LocationId

Selskap navn

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Buyer / Name

Selskap adresse

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Buyer / PostalAddress

Selskap referanse

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Buyer / Ref[Code='BuyerReference'] / Text

KID-nummer

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Payment / KidNumber

Fakturanummer

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / InvoiceNumber

Fakturadato

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / InvoiceDate

Forfallsdato

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Payment / DueDate

Bruttobeløp

Fakturasum inkludert MVA

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceSummary / InvoiceTotals / GrossAmount

Nettobeløp

Fakturasum ekskludert MVA

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceSummary / InvoiceTotals / NetAmount

Valuta

3-tegns valutakode (Eks. NOK)

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Payment / Currency

MVA-beløp

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceSummary / InvoiceTotals / VatTotalsAmount

Ordrenummer

8 siffer

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / InvoiceReferences / BuyersOrderNumber

Avdelingsnummer

2,3 eller 6 siffer f.eks 35, 101, 112233

JA

/ Interchange / Invoice / InvoiceHeader / Buyer / REf[Code='BuyerReferance'] / Text

eFakturaadresse(r)
Vennligst påfør riktig efakturaadresse(r) på eFaktura til ISS selskaper. Den adressen er nødvendig for korrekt leveranse av eFaktura til riktig mottaker.

Ta kontakt med vår avdeling leverandoradm@no.issworld.com for mer informasjon og oppkoblings muligheter.

ISS mottar eFaktura fra ulike leverandører via følgende meldingsformidler pr. i dag.

1- Itella Information AS

2- Basware AS

3- Logiq AS


ISS Web portal

Du kan nå registrere din eFaktura direkte på ISS web portal . Her blir du guidet gjennom en enkel registrering som sikrer en god fakturakvalitet. Du vil få tilsendt fakturakopi som du skal vedlegge ditt eget regnskap som bilag.

Følg denne linken:
https://logiq.no/webediiss/mapplicationredirector.htm

NB! Husk å angi riktig fakturareferanse som skal være enten et avdelingsnummer (2,3 eller 6 siffer) eller et prosjektnummer (8 siffer).

E-post faktura i PDF format

Klarer du å levere en E-post faktura istedenfor?

Dersom du ikke klarer å levere eFaktura i e2b format og har mulighet til å levere elektronisk faktura i PDF format til e-post så kan du benytte følgende ISS e-post adresser.

Orgnr.

Selskap

E-post adresse

Fakturaadresse

914791723

ISS Facility Services AS

124@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK
Pb. 2, Økern
0508 OSLO

981292634

Serveringspartner AS

121@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK
Pb. 192, Økern
0510 OSLO

983395716

125 - Raufoss Beredskap

125@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK
Pb. 20, Økern
0508 OSLO

967607479

ISS Eiendomsforvaltning

131@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK Pb28, Økern 0508 OSLO

958332203

ØkonomiCompagniet

132@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK Pb 6, Økern 0508 OSLO

975885291

MeglerCompagniet

133@no.issworld.com

FAKTURAMOTTAK Pb 17, Økern 0508 OSLO

Kontaktinformasjon

For mer detaljer og informasjon om E-post-faktura:

E-post:

NO-F-issfo-ptp: issfo-ptp@no.issworld.com
 
Itella Information AS:
info.no@itella.net