Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Personvernerklæring

Vi tar våre forpliktelser til å ivareta personvernet ditt på alvor, og skal behandle personopplysningene dine i tråd med denne personvernerklæringen og våre forpliktelser etter gjeldende norsk lov om databehandling, Personopplysningsloven, med de endringene som trer i kraft 25. mai 2018.   

Denne personvernerklæringen omfatter:

- ISS-konsernet med konsernselskaper, som oppgitt i ISS-konsernets årsberetning (sammen og hver for seg; ISS, vi, oss eller vår/våre).

Vi tar våre forpliktelser til å ivareta personvernet ditt på alvor, og skal behandle personopplysningene dine i tråd med denne personvernerklæringen samt våre forpliktelser i henhold til:

- Personopplysningsloven

- EUs personvernforordning, med eventuelle endringer og tillegg, der dette er aktuelt.


1. Hva er personopplysninger og spesielle kategorier av personopplysninger?
Personopplysninger omfatter alle typer informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte personen»), for eksempel navn, bostedsadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Spesielle kategorier av data er en underkategori av personopplysninger, og kan omfatte informasjon om etnisk tilhørighet, opprinnelse, religion, seksuell legning, medisinsk informasjon og helseopplysninger samt fagforeningsmedlemskap.


2. Hva slags personopplysninger innhenter og lagrer vi, og til hvilke formål?
2.1    Generelt
Vi innhenter dine personlige opplysninger for å yte tjenester til deg og/eller motta tjenester fra deg. 

Personopplysninger som vi kan behandle omfatter blant annet kontaktinformasjon (eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), lokasjon, bedriftskunde, transaksjoner og informasjon om legitimasjon (eksempelvis informasjon fra førerkort eller pass).  

Fødselsnummer eller legitimasjon vil vi bare behandle hvis det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Hvis vi innhenter informasjon som faller inn under spesielle kategorier av personopplysninger, kommer vi til å be om ditt uttrykkelige samtykke (med mindre vi har et lovgrunnlag for behandlingen) og informere deg om hensikten med behandlingen av disse opplysningene.

ISS har også behov for å behandle dine personopplysninger for å tilrettelegge og administrere forretningsdriften vår. I tillegg bruker vi opplysningene for å analysere og forbedre tjenestene våre, statistikk. Behandlingen av personopplysninger brukes også til å vurdere kundenes og brukernes tilbakemeldinger og behov. Dette gjøres for eksempel ved å innhente tilbakemeldinger direkte fra kunden eller brukeren og ved å bruke data og informasjon generert fra bruken av våre tjenester.

Vi kan også be deg oppgi informasjon til oss fra tid til annen, for eksempel hvis du melder fra om et problem med tjenestene våre eller når vi ber deg om å fylle ut undersøkelser, spørreskjemaer og tilbakemeldingsskjemaer som brukes av oss til kvalitetssikring og researchformål.

Videre kan vi, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette, informere deg om produktene og tjenestene vi og tredjeparter tilbyr, som vi mener kan være av interesse for deg. 

Vi vil generelt ikke bruke eller utveksle informasjon om deg til andre formål enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen samt formål du har samtykket til.

 

2.2 Rettslige og juridiske krav
Vi kan også hente inn og behandle personopplysninger om deg for å etterkomme rettslige og juridiske krav, inkludert alle handlinger vi er autorisert til eller pålagt å gjøre i henhold til gjeldende lov. I tillegg kan vi behandle personopplysninger for å løse eventuelle juridiske og/eller kommersielle tvister eller problemer.

 

2.3 Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger på følgende grunnlag:

  • Oppfylle avtale og administrere kundeforhold (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b): Når vi innhenter dine personlige opplysninger for å yte tjenester til deg og/eller motta tjenester fra deg, er behandlingen av dine personopplysninger nødvendig for å oppfylle avtalen, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før avtaleinngåelse.
  • Samtykke (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a): noen tilfeller vil behandlingsgrunnlaget være ditt samtykke, for eksempel ved utsendelse av spørreskjema, nyhetsbrev el.
  • Rettslige forpliktelser (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav c): Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger, for eksempel omfatter dette dokumentasjonsplikt etter bokførings- og skattelovgivningen.
  • Berettigede interesser (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav f): Den berettigede interessen er muligheten for ISS til å tilrettelegge og administrere forretningsdrift og kundeforhold, tilby funksjoner og aktiviteter knyttet til ISS’ virksomhet samt forbedre tjenestene våre, herunder utarbeide statistikk og analyser av salg, for eksempel aggregert omsetning per bedriftskunde per vare. Vi rapporterer ikke resultater av slike kommersielle analyser på personnivå, kun samlet og anonymisert.

Personopplysninger kan også brukes til å vurdere kundenes og brukernes tilbakemeldinger og behov.

I tillegg kan vi ha en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å løse eventuelle juridiske og/eller kommersielle tvister eller problemer.

Hvis vi behandler særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, er dette som hovedregel enten basert på samtykke eller grunnlag i lov.

3. Hva skjer om du ikke samtykker i å gi oss denne informasjonen?
Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på samtykke, skal dette være frivillig. Du har rett til å ikke gi oss noen som helst informasjon og til å ikke identifisere deg overfor oss. Hvis du imidlertid velger å ikke oppgi den personlige informasjonen vi ber om, eller hvis du ikke ønsker å identifisere deg overfor oss, er det ikke sikkert at vi kan gi deg de tjenestene eller den informasjonen du behøver.


4. Hvordan innhenter vi personopplysninger fra deg?
Generelt innhenter vi personopplysningene fra deg direkte (med mindre du har gitt tillatelse til innsamling på annen måte). Vi innhenter personopplysning du gir oss elektronisk, inkludert informasjon gitt: gjennom din bruk av våre nettsider; i løpet av telefonsamtaler med representanter for vår virksomhet; når vi leverer og administrerer tjenestene til deg samt via skjemaer eller annen korrespondanse (per brev eller elektronisk) som er skrevet eller fylt ut av deg. 

Hvis vi innhenter personopplysninger om deg fra tredjeparter, opplyser vi om dette. Om nødvendig ber vi om ditt samtykke til å behandle informasjon av denne typen.

Hvis vi mottar personopplysninger om deg som vi ikke har bedt om, og som ikke er relevant for å kunne levere tjenestene våre eller motta tjenester fra deg, vil vi slette eller anonymisere denne informasjonen med mindre vi er juridisk pålagt å lagre den. 

Informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker nettsiden vår, plasseres det en informasjonskapsel på enheten du bruker. Dette er en liten kodebit som plasseres på harddisken din, som forteller oss at datamaskinen din har besøkt nettsiden vår. Informasjonskapselen vil ikke kunne identifisere deg. Hvis du ikke vil bruke informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din til å avvise dem. Vi bruker informasjonskapsler for å samle informasjon fra nettsidene våre som kan gi oss innsikt i hvilke av nettsidene som er mest populære og når de mottar mest trafikk, samt annen informasjon om IP-adresser, henvisningssider, aktivitetslogger og feilmeldingslogger. Dette gjør det mulig for oss å forbedre innholdet vi tilbyr, og sørge for enklere navigering i nettsidene våre.
 

ISS bruker Google Analytics eller lignende verktøy til å samle inn informasjon om trender i måter brukerne samhandler med nettsidene våre på, til systemadministrasjon og til å identifisere problemer og forbedre nettsidene. Google Analytics bruker førsteparts informasjonskapsler til å rapportere om hva de besøkende gjør på nettsidene våre. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre ikke-identifiserbare personopplysninger, så som hvilket tidspunkt det nåværende besøket forekom på, om den besøkende har vært på nettstedet tidligere, og hvilket nettsted som henviste den besøkende til nettsiden vår. Mer informasjon om Google Analytics samt lenker til Googles personvernerklæring og et verktøy for bortvalg av Google Analytics finner du  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Du finner en oversikt over informasjonskapsler som brukes på nettsiden vår. Ved å bruke nettsidene våre godtar du at ISS kan plassere disse informasjonskapslene på enheten du bruker.

Ingen informasjonskapsler fra ISS plasseres på enheten din med mindre du samtykker til dette. Du kan velge en innstilling i nettleseren din som tillater at informasjonskapsler kun lagres ved samtykke. Hvis du kun vil godta informasjonskapslene fra ISS, men ikke informasjonskapslene fra tjenestetilbyderne og partnerne våre, kan du velge innstillingen for blokkering av informasjonskapsler fra tredjeparter, i nettleseren. Vanligvis vil du kunne finne en instruksjonsside via Hjelp-funksjonen i menylisten på nettleseren der du får veiledning i hvordan du avviser nye informasjonskapsler og deaktiverer dem du allerede har fått. Her kan du finne detaljerte veiledninger i hvordan du fjerner informasjonskapsler:

Deleting cookies in Internet Explorer

Deleting cookies in Google Chrome

Deleting cookies in Safari

Deleting cookies in Mozilla Firefox

Lenker på nettsidene våre
Nettsiden vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene i denne personvernerklæringen for ISS Global ikke gjelder for eksterne nettsider. Hvis du vil finne ut hvordan en tredjepart behandler personopplysningene dine, må du få tilgang til denne tredjepartens personvernerklæring.


5. Hvordan bruker vi personopplysningene dine?
Vi samler inn personopplysninger om deg for å kunne: etterkomme juridiske krav, innbefattet alle handlinger vi er autorisert til eller pålagt å gjøre i henhold til gjeldende lov; administrere vårt forhold til deg; løse eventuelle juridiske og/eller kommersielle tvister eller problemer; og tilrettelegge for forretningsdriften vår, herunder å tilby andre funksjoner og aktiviteter knyttet til ISS’ virksomhet, samt forbedre tjenestene våre. Videre kan vi, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette, informere deg om produktene og tjenestene vi og tredjeparter tilbyr, som vi mener kan være av interesse for deg. 

Vi vil generelt ikke bruke eller utveksle informasjon om deg til andre formål enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen samt formål du har samtykket til.

6. Oppgir vi informasjon til tredjeparter?
Vi kan dele eller videreformidle din personlige informasjon i tråd med det ovennevnte til tredjeparter, inkludert: våre tilknyttede organisasjoner, agenter/byråer, eksterne rådgivere samt eksterne tjenestetilbydere og -leverandører (så som enhver e-postleverandør, kommersiell aktør eller støttetjenester); offentlige myndigheter, inkludert juridiske, rettslige og tvisteløsende instanser (eller andre instanser som vi er juridisk pålagt å formidle denne informasjonen til ved lov eller dom); samt til personer eller instanser som du har godkjent videreformidling til. 

Når det gjelder de særskilte kategoriene med informasjon om deg, deler vi ikke disse med andre personer eller instanser, med unntak av: våre tilknyttede organisasjoner; våre ansatte og de ansatte hos våre tilknyttede organisasjoner; myndigheter og juridiske instanser (inkludert domstoler og rettshåndhevende myndigheter) der dette er påkrevd eller tillatt i henhold til loven; samt andre personer der dette er tillatt ved lov. 

Hvis vi videreformidler personopplysningene dine til en tredjepart, tar vi alle rimelige foranstaltninger som er nødvendige for å sikre at disse tredjepartene overholder sine forpliktelser relatert til konfidensialitet og personvern når det gjelder å beskytte din personlige informasjon. Slik videreformidling skal gjennomføres i tråd med juridiske krav, herunder at overføringen av informasjon skal være underlagt kravene i avtaler om databehandling, for å sikre at informasjonen ikke brukes til andre formål enn dem de eksplisitt er oppgitt å skulle brukes til, samt at tilstrekkelige sikkerhetstiltak skal være iverksatt.

7. Oppgir vi din personlige informasjon til mottakere utenfor EU/EØS?
Vi videreformidler ikke din personlige informasjon til organisasjoner utenfor landet vi mottok informasjonen i, uten ditt skriftlige samtykke, unntatt som beskrevet nedenfor eller i tilfeller der videreformidling er tillatt eller pålagt ved lov eller av domstolene. 

Vi kan videreformidle personopplysningene dine internt i ISS-konsernet i avdelinger eller til leverandører med virksomhet i land utenfor EU/EØS-området. Slike informasjonsoverføringer påvirker imidlertid ikke våre forpliktelser til å beskytte personopplysningene dine i tråd med denne personvernerklæringen.

Hvis personopplysningene dine overføres til land utenfor EU/EØS-området, skal ISS sikre at sikkerhetsnivået er tilstrekkelig ved å overføre denne til land som EU-kommisjonen har godkjent med hensyn til å ha et tilfredsstillende nivå av beskyttelse, eller ved å inngå en hensiktsmessig kontrakt mellom ISS og instansen utenfor EU/EØS som mottar informasjonen.

8. Direkte markedsføring og bruk av dine personopplysninger til markedsføringsformål
ISS kan bruke personopplysningene dine til å gi deg informasjon om tjenester eller produkter fra oss eller tredjeparter, som vi tror kan være av interesse for deg. Vi kan formidle dine personopplysninger til slike tredjeparter for konkrete markedsføringsformål hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette. 

Det kan hende at vi ønsker å bruke deg som referanse når vi markedsfører bedriften vår overfor andre, avhengig av hvilket forretningsmessig forhold vi har til hverandre. I slike tilfeller kommer vi til å be om ditt uttrykkelige samtykke på forhånd, og formidler kun personopplysninger du har gitt oss tillatelse til å viderebringe. 

Du kan når som helst be oss om å ikke lenger kontakte deg om slike produkter eller tjenester, og om å ikke viderebringe din personlige informasjon til andre til dette formålet. Dette gjør du ved å kontakte oss direkte eller, der dette er aktuelt, ved å klikke på «unsubscribe»-knappen i markedsførings-e-poster du mottar.

9. Lagring av og sikkerhet for dine personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger i elektroniske eller papirbaserte filsystemer. Vi har etablert sikkerhetsforanstaltninger i tråd med lovens krav for å beskytte personopplysningene vi har lagret, fra misbruk, tukling og tap, samt uautorisert tilgang, endring eller videreformidling. ISS bruker ulike tekniske beskyttelsesmetoder som eksempelvis kryptering. Dette omfatter en rekke forskjellige sikkerhetsforanstaltninger knyttet til kommunikasjon og systemer samt sikker lagring av papirkopier.  I tillegg begrenses tilgangen til dine personopplysninger til personer som er autorisert til dette.  

Vi implementerer rimelige foranstaltninger med hensyn til å destruere eller permanent anonymisere alle personopplysninger etter at den ikke lenger kan brukes i tråd med denne personvernerklæringen.

10. Slik får du tilgang til eller korrigerer personopplysningene dine
Vi utfører nødvendige tiltak i rimelig grad for å sikre at informasjonen vi har om deg, er nøyaktig, oppdatert, fullstendig og relevant, når vi skal bruke den eller videreformidle den. Du bør ta kontakt med oss hvis du mener 
opplysningene vi har registrert om deg, er feil.
 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller vil få tilgang til eller på annen måte korrigere personopplysningene dine, kan du kontakte personvernombudet for ISS Facility Services AS:

- Per e-post: sendes til dpo@no.issworld.com

Forespørsler om innsyn i registrerte personopplysninger må inneholde en fullstendig beskrivelse av hvilke personopplysninger du ber om tilgang til. 

Tilgangsforespørselen, informasjon om forespørselen samt identiteten til den ISS-ansatte som utleverer informasjonen til deg, blir registrert og dokumentert. Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg, og rette opp i den hvis den er ufullstendig, utdatert eller unøyaktig. Du kan også trekke tilbake samtykket du har gitt til at vi kan behandle dine personopplysninger.

Hvis du mener at informasjonen vi har om deg, er unøyaktig, foreldet, ufullstendig, irrelevant eller misvisende, kan du be om å få den korrigert. Hvis vi er enige i at informasjonen bør korrigeres, iverksetter vi nødvendige tiltak i rimelig grad for å sørge for at informasjonen rettes opp i, og varsler deg om hvilke endringer som er gjort. Vi korrigerer informasjonen om deg, og varsler eventuelle andre mottakere av informasjonen der dette kreves i henhold til Personopplysningsloven.

Det kan imidlertid forekomme at vi må avslå forespørsler om korrigering. I slike tilfeller kan du be om at vi legger en erklæring om at du ba om korrigering, til personopplysningene vi har registrert om deg. 

Du blir ikke belastet for innsyn i eller korrigering av personopplysningene dine. Du kan imidlertid bli belastet, innen rimelighetens grenser, for kostnader som påløper oss som følge av at vi behandler og besvarer henvendelsen din, inkludert bruk av kopimaskin, utarbeidelse av skriftlige rapporter, administrasjon og porto.

11. Slik besvarer vi forespørselen din
Vi bekrefter mottak av forespørselen din innen 5 virkedager fra dagen vi mottok forespørselen. Vi skal gjøre vårt beste for å behandle og besvare forespørselen din innen 20 virkedager. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med forespørselen, mottar du en skriftlig redegjørelse for grunnen til dette, samt informasjon om hva du kan gjøre hvis du ikke godtar svaret fra oss.

12. Ønsker du å kontakte oss anonymt?
Du kan absolutt kontakte oss anonymt. Vær likevel oppmerksom på at hvis du velger å ikke kunne identifiseres, kan dette begrense i hvilken grad vi kan gi deg de tjenestene eller informasjonen du trenger.

13. Kan du klage på eventuelle brudd på personvernet?
Hvis du vil klage på brudd på personvernet, kan du kontakte personvernombudet vårt:

- Tlf. +47 815 55 155
- Brev: Personvernombudet, ISS Facility Services AS, Postboks 132, Økern, 0509 Oslo
- E-post til 
dpo@no.issworld.com.

Vi skal gjøre vårt beste for å behandle saken så raskt som mulig. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen, kan klagen videreformidles til:

Datatilsynet i Danmark (the Danish Data Protection Authority)

- Tlf.:  +45 33 19 32 18
- Post: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København, Danmark
- Klageskjema på nettet:
 www.datatilsynet.dk


14. Trenger du mer informasjon?

For mer informasjon om personvern generelt kan du gå til nettsidene til Datatilsynet i Norge, www.datatilsynet.no/.


15. Oppdatering av personvernerklæringen
Fra tid til annen kan vi gjennomgå, revidere eller gjøre endringer i eller tilføyelser til denne personvernerklæringen og måten vi behandler personopplysninger på. Personvernerklæringen oppdateres på denne siden ved endringer. Eventuelle reviderte vilkår trer i kraft fra og med datoen den oppdaterte erklæringen publiseres der. Oslo, juli 2020