Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

HMS-systemet

HMSK-POLITIKK

ISS skal være en foretrukken partner innenfor Facility Management. Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder med fokus på høyt fokus på kontinuerlig forbedring og innovative løsninger. Gjennom segmentering og landsdekkende leveranser skal vi imøtekomme våre kunders behov, krav og forventninger. 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Gjennom handlekraftige medarbeidere og tydelige servicekonsepter skal våre kunder oppleve at vår kunnskap og kompetanse bidrar til å øke deres bærekraftige utvikling og økonomiske gevinst. God kontakt med våre kunder skal sikre at endrede og nye behov raskt imøtekommes. 

Gjennom kompetanse og systematisk arbeid med HMS skal vi sikre at våre ansattes sikkerhet, helse og trivsel til enhver tid prioriteres. Gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, skal bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke. 

Gjennom tett samarbeid med myndighetene skal ISS være en integreringsvirksomhet som inkluderer og tilbyr arbeid med mening. Vi skal stille vår kunnskap til disposisjon for myndighetene. 

ISS har fokus på bærekraft. Vi skal være med å bevare naturressursene gjennom god styring av egen virksomhet og gjennom de riktige leverandøravtalene. Vi skal redusere vårt klimaavtrykk gjennom økt fokus på klimagassutslipp, kjemikalieforbruk og kutt matsvinn. 

We are going to be the world's greatest service organisation. 


HMS-STYRING
HMS-systemet tilfredsstiller kravene i OHSAS 18001:2015 og ISO 14001:2015. 
Sertifisert virksomhetsområde er: Integrated Facility Services, samt enkeltstående tjenester innen renhold, kontorstøtte, catering og eiendomsdrift.


HMS-ANSVAR
Hovedansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ligger hos konsernsjefen, og utøves gjennom linjeledelsen. Våre HMS-ombud ser til at godt systematisk HMS-arbeid gjennomføres. Rådgiverne og veilederne er faggruppene i HMS-avdelingen og Bedriftshelsetjenesten (BHT) samt vårt konsern-AMU (Arbeidsmiljøutvalg).

HMS-MÅL
Overordnet HMS-mål med fokusområder er videreført til organisasjonens drift, hvor utarbeidelse av regionale og lokale mål tilpasses forretningsområder og tjenester.

HMS-PROGRAM
HMS-programmet utarbeides og vedlikeholdes årlig etter fastsatt intervall og tilpasses endringer i organisasjonen i tråd med de mål som til enhver tid fastsettes.