Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS

Helse, miljø og sikkerhet

HMS prioriteres på alle plan
Helse-, miljø - og sikkerhetsarbeidet i ISS Facility Services AS, er nedfelt i våre verdier, og er integrert i bedriftens daglige arbeide. Forankringen av HMS-arbeidet mot verdigrunnlaget, ligger i HMS-visjon og mål, og i prioriterte HMS-oppgaver i overordnet HMS-program.

Standard
Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med krav i lover og forskrifter, og er sertifisert etter den internasjonale standarden for helse og sikkerhet, OHSAS 18001:2015 og miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015
 
 
Utvalg
Våre rådgivningsfunksjoner i HMS-arbeidet er beskrevet i vår HMS-organisasjon, med prioriterte arbeidsoppgaver for verne- og helsepersonell, og i oppgaver for HMS-utvalg og HMS-ombud.


Evalueringer
Lokale HMS-mål bygger på overordnet mål, og skal gjenspeile lokale arbeidsmiljøutfordringer. Mål og handlingsplaner følges opp gjennomkontinuerlige evalueringer.


Ulykkesprosedyrer
Den enkelte leder er ansvarlig for gjennomføringen av HMS-arbeidet, hvor ansvar og oppgaver for HMS-aktivitetene følger hvert funksjonsnivå i vår organisasjon. Ut i fra aktivitetene refereres videre til hvilke prosedyrer og skjemaer/verktøy som skal benyttes. Skulle en medarbeider være så uheldig å skade seg på jobben, viser prosedyre arbeidsulykke hva du som leder og medarbeider skal gjøre.


Oppfølging
Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet skal gjennomføres for alle våre medarbeidere, og er viktige elementer i det forebyggende HMS-arbeidet. Kartleggingene vi gi oss en oversikt over hvilke tiltak/forbedringer som bør gjøres på arbeidsplassen, og ikke minst hvilket risikonivå vi kan akseptere. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at våre medarbeidere ikke utsettes for farer, og blir sykemeldte. Oppfølging av sykemeldte er et av våre satsingsområder for å få den sykemeldte tilbake i jobb, og dermed redusere sykefraværet. Dokumentasjon på HMS-aktiviteter skal forefinnes hos leder i divisjon/region/avdeling.


Informasjon
Den enkelte leder må sørge for at alle medarbeidere, både servicemedarbeidere og funksjonærer, har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder også informasjon om endringer. I tillegg skal våre ledere sørge for at medarbeiderne medvirker i HMS-arbeidet gjennom deltakelse på HMS-arenaer, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

For å sikre at vi som bedrift etterlever egne prosedyrer, myndighetenes krav, og kundekrav gjennomføres interne HMS-revisjoner. Ledelsen har sin årlige gjennomgang, med fast agenda for å sikre hensiktsmessighet til enhver tid.

HMS visjon "HMS 100"

1 : Vi skal være nummer en i vår bransje og anerkjent som en industrileder i måten vi leverer Helse, miljø og sikkerhet på
0 : Vi skal ha 0 dødsfall på våre arbeidsplasser
0 : Vi skal ha 0 alvorlige hendelser og yrkesskade på våre arbeidsplasser