Informasjon til eksisterende og nye leverandører

Vi ønsker å dekke alle våre kunders
behov til lavest mulig kostnad og risiko. Dette oppnår vi ved å samle våre
anskaffelser hos et begrenset antall kvalitetsleverandører. Her finner du
informasjon om konkurranseutsetting, samt standardiserte, effektive og
transparente kjøp- og betalingsprosesser. 

Elektronisk kjøp- og betalingsprosess

Vi ønsker at alle bestillinger av varer og tjenester skal skje gjennom vårt innkjøpssystem Coupa. Les mer om våre kjøp- og betalingsprosesser her

ISS ProcurePASS

ISS globalt har innført et kvalifikasjonssystem som heter ProcurePASS. Se mer om ProcurePASS høyere opp på denne siden, eller les mer om krav til kvalifisering her

Konkurranseprinsipp og konkurransegjennomføring

Vi ønsker at våre leverandørvalg skal være basert på rettferdig konkurranse mellom kvalifiserte tilbydere. Les mer om hvilke konkurranseverktøy vi bruker for å sikre en reell konkurranse for alle.

Kontaktinformasjon

Innkjøpsarbeidet ledes og organiseres av vår sentrale innkjøpsavdeling, Konserninnkjøp. For ytterligere informasjon og kontaktinformasjon til Konserninnkjøp, klikk her.

Krav til våre leverandører

Vi krever at våre leverandører aksepterer våre standardvilkår og etiske retningslinjer, som inngår i alle våre rammeavtaler og innkjøpsordre.

Krav til leverandører til våre kantiner

Vi er medlem av Innkjøpsgruppen som forhandler og forvalter felles avtaler for leveranser av mat, drikke og non-food, samt enkelte andre kategorier.  Innkjøpsgruppens Produktstandard inngår i deres felles leverandøravtaler, finn dokumentet her.

Leverandørkategorier

Vi kategoriserer og prioriterer våre leverandører fra anbefalte leverandører til leverandører uten avtale. Les mer om våre leverandørkategorier her

Spesielle krav til våre underleverandører

Underleverandører utgjør en spesiell risiko,  vi har derfor innført tilleggskrav til denne leverandørgruppen. Les kravene her

Historier fra arbeidsplassen