«Selskapene må gjenopprette den fysiske forbindelsen mellom mennesker og steder ved å føre medarbeidere tilbake til arbeidsplasser som følger en høyere hygienestandard og har bedre desinfeksjonskontroll. De ønsker å styrke den emosjonelle tilknytningen mellom medarbeidere ved å skape større trygghet på arbeidsplassen.»

Troels Bjerg, Chief Operating Officer i ISS Group

Gjør arbeidsplasser trygge for folk

Pure Space Plus er et ISS-produkt som sikrer velvære, opprettholder hygienen og skaper tillit, slik at det blir trygt for folk å bruke arbeidsplassene sine. 

Med Pure Space Plus får dere ikke bare en høyere hygienestandard, men også dataene dere trenger for å holde det rent, finne forurensningskilder og fremme rett atferd. 

Det er tre dimensjoner ved Pure Space Plus:  

  • Velvære: Pure Space Plus bidrar til å holde folk trygge og friske 
  • Hygiene: Pure Space Plus reduserer faren for at viruset sprer seg, ved hjelp av en strategisk tilnærming til rengjøring og desinfeksjon. 
  • Verifisering: En profesjonell hygieneprosess kombinert med riktig atferd hos den enkelte vil ha stor betydning i kampen mot skitt og forurensning. 

Hygieneansvarlige

Hygieneansvarlige har som oppgave å holde arbeidsplassen trygg for både kunder og medarbeidere, og sørger for synlighet av rengjørings- og hygienetjenestene på tvers av alle berøringspunkter.

Deres rolle innebærer:

  • Være synlig og støtte kundene våre på arbeidsplassen, slik at de føler seg trygge i sitt eget arbeidsmiljø.
  • Håndtere og vedlikeholde renholdet og hygienen i lokalet, opprettholde smittevern-prosedyrer, renhold og desinfisering, med spesielt fokus på berøringspunkter i løpet av dagen
  • Gjennomføre kvalitetssikring med jevnlige kontroller og teknologibasert testing.
  • Veilede medarbeidere ved å minne dem på å vaske og sprite hendene, sikre at de opprettholder sosial distansering og følger bedriftens og myndighetenes retningslinjer om helse og sikkerhet. 
 

Historier fra arbeidsplassen