«Selskapene må gjenopprette den fysiske forbindelsen mellom mennesker og steder ved å føre medarbeidere tilbake til arbeidsplasser som følger en høyere hygienestandard og har bedre desinfeksjonskontroll. De ønsker å styrke den emosjonelle tilknytningen mellom medarbeidere ved å skape større trygghet på arbeidsplassen.»

Troels Bjerg, Chief Operating Officer i ISS Group

Gjør arbeidsplasser trygge for folk

PURE SPACE er et nytt ISS-produkt som sikrer velvære, opprettholder hygienen og skaper tillit, slik at det blir trygt for folk å bruke arbeidsplassene sine. 

Med PURE SPACE får dere ikke bare en ny og høyere hygienestandard, men også dataene dere trenger for å holde det rent, finne forurensningskilder og fremme rett atferd. 

Det er tre dimensjoner ved PURE SPACE:  

  • Velvære: PURE SPACE bidrar til å holde folk trygge og friske 
  • Hygiene: PURE SPACE reduserer faren for at viruset sprer seg, ved hjelp av en strategisk tilnærming til rengjøring og desinfeksjon. 
  • Verifisering: En profesjonell hygieneprosess kombinert med riktig atferd hos den enkelte vil ha stor betydning i kampen mot skitt og forurensning. 

«Vi har brukt erfaringene fra mange års arbeid med renrom-miljøer, sykehus og andre helseinstitusjoner, der desinfisering og god hygiene er aller viktigst. Med PURE SPACE overfører vi nå disse kravene til kontormiljøet.»

Joseph Nazareth, HMS-sjef i ISS Group

Hygieneansvarlige

Hygieneansvarlige har som oppgave å holde arbeidsplassen trygg for både kunder og medarbeidere, og sørger for synlighet av rengjørings- og hygienetjenestene på tvers av alle berøringspunkter.

Deres rolle innebærer:

  • Være synlig og støtte kundene våre når de returnerer til arbeidsplassen, slik at de føler seg trygge i sitt eget arbeidsmiljø under koronapandemien.
  • Håndtere og vedlikeholde renholdet og hygienen i lokalet, opprettholde smittevern-prosedyrer, renhold og desinfisering, med spesielt fokus på berøringspunkter i løpet av dagen
  • Gjennomføre kvalitetssikring med jevnlige kontroller og teknologibasert testing.
  • Implementere og opprettholde nye retningslinjer når medarbeiderne returnerer til arbeidsplassen.
  • Veilede medarbeidere ved å minne dem på å vaske og sprite hendene, sikre at de opprettholder sosial distansering og følger bedriftens og myndighetenes retningslinjer om helse og sikkerhet. 
 

Historier fra arbeidsplassen