LEDERSKAP

Styret i ISS A/S

Alle styremedlemmer er uavhengige, bortsett fra de ansattes representanter.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Revisjons- og risikogruppen

Revisjons- og risikogruppen evaluerer ekstern finansiell rapportering, betydelige regnskapsprinsipper-, regnskapsestimater- og vurderinger, samt gjennomgår og overvåker konsernets risikostyring, interne kontroller og forretningsintegritet. Den overvåker også konsernets interne revisjonsfunksjon og evaluerer the Financial Policy, the Dividend Policy og Group Tax Policy. I tillegg overvåker og vurderer revisjons- og risikogruppen forholdet til de uavhengige revisorene, gjennomgår revisjonsprosessen og revisorenes regnskapsrapport og gir anbefaling om utnevnelse av revisorer til styret.

Revisjons- og risikogruppen avholdt 7 møter i 2021.

I 2021 fortsatte revisjons- og risikokomiteen å fokusere på og evaluere bruken av konsernets regnskapsprinsipper, bruk av vesentlige regnskapsestimater og vurderinger, samt vesentlige risikoer knyttet til finansiell rapportering, inkludert systemet med internkontroll. Komiteen gikk også gjennom Speak Up-systemet (whistleblower) og saker som omhandlet forretningsintegritet. The Charter for revisjons- og risikokomiteen ble gjennomgått, med hensyn til Group Internal Audits' charter og ressurser

Medlemmene i revisjons- og risikogruppen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Godtgjørelsesutvalg

Styret har opprettet et Remuneration Committee. Kommiteen gir tilsyn under utarbeidelsen av the Remuneration Policy. Den evaluerer og gir anbefalinger om godtgjørelse til styret og ledergruppen, the Executive Group Management Board (EGMB). Den godkjenner også godtgjørelsen til ledergruppen, Executive Group Management (EGM).

The Committee reviews the Remuneration Policy at least once a year and ensures that the remuneration complies with the Remuneration Policy.

The Committee may engage independent external advisers to advise the Committee in matters relating to remuneration and other related matters comprised by the tasks of the Committee.

The Remuneration Committee held 9 meetings in 2021.

In 2021, the Remuneration Committee continued its focus on evaluating the remuneration of the Board and EGMB, including the Short Term Incentive Programme for 2021 (STIP) and the Long Term Incentive Programme for 2021 (LTIP). I tillegg har komiteen evaluert the Remuneration Policy and the Remuneration Report.

Aktivitetene til the Remuneration Committee for 2021 er nærmere beskrevet i godtgjørelsesrapporten.

Medlemmene av the Remuneration Committee anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Valgkomite

Valgkomiteen bistår styret med å sikre at passende planer og prosesser er på plass for nominasjon av kandidater til styret og konsernledelsen og evaluere sammensetningen av disse styrene. Videre gir valgkomiteen anbefalinger for nominasjon eller utnevnelse av styremedlemmer, konsernledelsen og komiteene satt av styret.

Valgkomiteen avholdt 14 møter i 2021.

I 2021 var valgkomiteens nøkkelaktiviteter støtte til søkeprosesser og anbefalinger for nominering av nye medlemmer, gjennomgang av arveplanlegging og organisatoriske endringer, støtte til den årlige styreevalueringen og gjennomgang av styresammensetningen

Medlemmene i valgkomiteen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaksjonskomite

Transaksjonskomiteen gir anbefalinger til styret med hensyn til visse store oppkjøp, salg og kundekontrakter, gjennomgår transaksjonspipelinen, vurderer ISS' prosedyrer for store transaksjoner og vurderer utvalgte gjennomførte transaksjoner.°Komiteen gjennomgår også nytt materiale som finansiering, refinansiering eller vesentlig variasjon av eksisterende finansiering og forslag til egenkapital eller gjeldsutstedelse.

Transaksjonskomiteen avholdt 4 møter i 2021.

I 2021 gjennomgikk transaksjonskomiteen enkelte store kundekontraktsbud, gjennomgang av kommersielle budprosesser og standarder, kommersielle kanaler samt frasalg, og kom med relevante anbefalinger til styret.

Medlemmene i transaksjonskomiteen anses å være uavhengige basert på definisjonen som er beskrevet i de danske anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Styrets evalueringer

Styret i ISS A/S gjør årlige styre-evalueringer. En beskrivelse av den årlige prosedyren for styrets evalueringer og de generelle konklusjonene, er inkludert i ISS A/S' lovbestemte eierstyringsrapport fra 2017. De lovbestemte eierstyringsrapportene fra ISS A/S finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Se rapportene

PEOPLE MAKE PLACES