SAMFUNNSANSVAR

Caring for people, places and planet

Helt fra starten av i 1901 har ISS vært en folkeorganisasjon med en sterk tro på at individer som samarbeider, utgjør en forskjell. Vi tar ansvar for planeten vår, medarbeiderne våre og samfunnet som vi tjener. Vi vet at når vi gjør våre ting riktig, beriker det hverdagen og bidrar til at verden fungerer bedre – det er det som driver oss.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Ethical business practices are a part of Corporate Responsibility

Find out how our Code of Conduct is connected to everything we do. The Speak Up policy is closely related to our ethical standards and behaviors. In line with the ISS Values and Code of Conduct, the business integrity of ISS is non-negotiable.

Read about our Code of Conduct and Speak Up policy

LØFTET VÅRT

En bærekraftig forretningsmodell som støtter den verden vi lever i

Som et globalt selskap med nesten 370 000 medarbeidere, har vi en viktig rolle i arbeidet med å løse noen av verdens viktigste bærekraftutfordringer. Vi bidrar til bærekraftig utvikling på tre tematiske områder:     

  • Mennesker: Fremme trygge arbeidsforhold, helse og velvære og menneskerettigheter, samtidig som man dyrker en kultur for mangfold og inkludering.   
  • Planeten: Å redusere miljøpåvirkningen samtidig som vi hjelper kundene våre med å skape bærekraftige arbeidsplasser gjennom strategisk rådgivning og tjenester.   
  • Lønnsomhet: Å påvirke det globale forretningsmiljøet positivt ved å overholde sunne forretningsstandarder og våre egne integritetsrammer.  
Les mer
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Vi støtter FNs mål for bærekraftig utvikling

Vi er forpliktet til arbeidet mot et mer robust og rettferdig internasjonalt samfunn. Vårt mål er å gå foran som et godt eksempel og alltid påvirke markedet positivt, uansett hvor vi driver virksomhet. Med vårt fokus på hvordan vi kan ta en etisk tilnærming til mennesker, planeten og profitt, investerer vi spesielt for å støtte FNs bærekraftige utviklingsmål (SDGs):

SDG 5

Oppnå likestilling, og styrke posisjonen til alle kvinner og jenter

Vi omfavner og oppmuntrer til mangfold. Kvinner utgjør nesten halvparten av arbeidsstyrken vår, og vi prøver hele tiden å øke antallet kvinner i ledelses-, lederutviklings- og doktorgradsprogrammer gjennom vår mangfoldighets- og inkluderingsstrategi.

SDG 6

Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold for alle

Vannforbruk er en av våre viktigste miljøpåvirkninger. Gjennom vårt globale ISS Green Offices-program og Cleaning Excellence-tilnærmingen, tar vi sikte på å redusere bruken av vaskemidler med 75%, og vannforbruk og deponering med opptil 70% over hele verden.

SDG 8

Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Som et dedikert selskap investerer vi store summer i å utvikle våre medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Vi minsker skader og dødsfall, sikrer rettferdig lønn og har nulltoleranse for tvangsarbeid, barnearbeid, moderne slaveri og menneskehandel.

SDG 10

Redusere ulikhet i og mellom land

Som en av verdens største private arbeidsgivere, er vi stolte av å ønske arbeidere med forskjellige bakgrunner og utdannelser velkommen. Vi tilbyr opplærings- og karrieremuligheter for et økende antall flyktninger samt personer med psykiske og fysiske funksjonshemninger, sosiale utfordringer eller begrenset eller ingen utdanning.

SDG 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster

Gjennom vårt Clean Excellence-program og miljømessige innovasjonsprosjekter, har vi som mål å redusere forbruket av kjemikalier og samarbeide med strategiske leverandører for å utvikle og teste nye verktøy, teknologier og prosesser som vil redusere miljøbelastningen.

SDG 13

Vi gjør raske tiltak for å bekjempe påvirkningen av klimaendringer

Vi er opptatt av å redusere vår egen og kundenes påvirkning på miljøet der det er mulig. Vi samarbeider med kundene våre på stedet og fungerer som strategiske rådgivere for å hjelpe dem med å administrere og redusere miljøavtrykket.

SDG 16

Vi fremmer fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, gir tilgang til rettferdighet for alle og bygger effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Vi tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser, diskriminering eller uetisk atferd. Med bakgrunn i ISS Code of Conduct og The Global People Standards, fremmer og oppmuntrer vi til en kultur der forskjellige perspektiver blir verdsatt og er trygge å snakke om.

SAMFUNNSANSVAR

Skape maksimale muligheter for urinnvånere i Australia

Som en av verdens største arbeidsgivere spiller vi en viktig rolle for å gi folk bedre jobbmuligheter over hele verden – for eksempel ved å tilby urinnvånere i Australia en bærekraftig arbeids- og karriereutvikling.

Les mer
AU CR - Maximizing opportunities

MANGFOLD OG INKLUDERING

People who make a difference

Vi omfavner og oppmuntrer til mangfold og inkludering i den bredeste grad. Det gjelder både etnisitet, rase, alder, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemning, seksuell legning, religiøs tro, språk, kulturell og pedagogisk bakgrunn. Vår mangfoldige arbeidsstyrke gir oss et sentralt konkurransefortrinn og er en viktig ressurs i vår langsiktige bærekraftige forretningssuksess. Vår inkluderende kultur styrker menneskene våre og gjør oss mer kreative, produktive og attraktive som arbeidsgiver.

Les mer
Meet our people option 2_Graded

Bedriftens bærekraft i fokus

Finn ut hvordan vi skaper langsiktig verdi for virksomheten vår, og dermed også verden rundt oss, ved å møte våre viktigste bærekraftutfordringer og rapportere resultatene våre regelmessig og transparent.

Les rapporten vår om bedriftsansvar

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Over 40.500 kunder i mer enn 30 land