SAMFUNNSANSVAR

Rapporter, retningslinjer og publikasjoner

Ledelsen har vedtatt spesifikke retningslinjer om bedriftsledelse for ISS Group som implementeres i alle regionale og lokale enheter.

Hos ISS er vi stolte av vår innsats for samfunnsansvar, og vi rapporterer årlig i tråd med de nye GRI-standardene fra Global Reporting Initiative (GRI) – verdens mest brukte rammeverk for rapportering om bærekraft. 

Vi har valgt å være i samsvar med alternativet «Core». En oversikt over GRI-standardene, finner du i tabellene i rapporten. Vi har også brukt ISO-standarden ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar og den danske standarden DS 49001 «Ledelsessystem for samfundsansvar» som grunnlag for analyse og rapportering. 

I tillegg arbeider vi også med prinsippene i SA8000 knyttet til arbeidskraft og menneskerettigheter. SA8000 er et verktøy for å implementere internasjonale arbeidsstandarder for å beskytte ansatte. 

Rapporten er også den lovbestemte rapporten om samfunnsansvar, jf. §§ a og §99 b i den danske regnskapsloven. 

Rapporteringen tjener videre til å oppfylle vår forpliktelse til å kommunisere om fremdrift (CoP), slik UNGC krever.  

Les alle rapportene våre

Åpenhet er nøkkelen til våre høye standarder. Hvert år rapporterer vi om fremgangen vi som selskap har gjort som god samfunnsborger. Du kan finne de nyeste rapportene sammen med våre andre publikasjoner.

Les alle publikasjonene våre

UK Modern Slavery Act

Vår policy er å sikre at slaveri og menneskehandel ikke foregår i noen del av virksomheten vår, eller noen del av forsyningskjeden. Dette samsvarer med vår Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct og Global People Standards. Global People Standards omfatter blant annet kontroller før ansettelse, nulltoleranse for tvangsarbeid, rett til privatliv og nulltoleranse for barnearbeid. 

Vi utfører interne revisjoner for å bekrefte at vi håndterer disse risikoene i virksomheten. Vi erkjenner at visse kategorier i vår forsyningskjede har en høyere risiko for barne- eller slavearbeid, og vi implementerte derfor i 2017 en ny Supply Chain Policy og ISS ProcurePASS. 

PEOPLE MAKE PLACES

Over 40.500 kunder i mer enn 30 land