SAMFUNNSANSVAR

Rapporter, retningslinjer og publikasjoner

Ledelsen har vedtatt spesifikke retningslinjer om bedriftsledelse for ISS Group som implementeres i alle regionale og lokale enheter.

Les alle rapportene våre

Åpenhet er nøkkelen til våre høye standarder. Hvert år rapporterer vi om fremgangen vi som selskap har gjort som god samfunnsborger. Du kan finne de nyeste rapportene sammen med våre andre publikasjoner.

Les alle publikasjonene våre

UK Modern Slavery Act

Vår policy er å sikre at slaveri og menneskehandel ikke foregår i noen del av virksomheten vår, eller noen del av forsyningskjeden. Dette samsvarer med vår Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct og Global People Standards. Global People Standards omfatter blant annet kontroller før ansettelse, nulltoleranse for tvangsarbeid, rett til privatliv og nulltoleranse for barnearbeid. 

Vi utfører interne revisjoner for å bekrefte at vi håndterer disse risikoene i virksomheten. Vi erkjenner at visse kategorier i vår forsyningskjede har en høyere risiko for barne- eller slavearbeid, og vi implementerte derfor i 2017 en ny Supply Chain Policy og ISS ProcurePASS. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

PEOPLE MAKE PLACES