SAMFUNNSANSVAR

ISS Social Mobility Project

Dette prosjektet ble utviklet for å lære opp førstelinjepersonell i India som har en underpriviligert og svak sosioøkonomisk bakgrunn, slik at de får bedre karriereutsikter og et bedre levebrød.

914314318

1200

+

deltagere påmeldt siden 2018

500

uteksaminert

De viktigste fokusområdene for ISS Social Mobility Project var:

 • å anerkjenne anstrengelsene til ISS' personale og de største utfordringene deres i arbeidet med å virkeliggjøre drømmene sine  
 • å skape et miljø for førstelinjepersonell der det blir mulig å overvinne barrièrer som følge av analfabetisme, manglende utdanning og andre sosioøkonomiske utfordringer, noe som åpner for at de og/eller familiemedlemmene deres kan få seg bedre betalte jobber  
 • å følge en forhåndsdefinert tiltaksplan for styrking av ferdigheter og selvtillit, slik at deltagerne kunne ta de første stegene mot en bedre sosioøkonomisk status  

Deltagerne fikk opplæring i målsetting, selvtillit, kommunikasjon, tids- og stresshåndtering, pleie, forretningsskikk og kundebehandling. Opplæringen la også vekt på grunnleggende IT-ferdigheter og digital kompetanse, og deltagerne fikk lære om bruk av nettbank, gjennomføring av banktransaksjoner, betaling på nett, bestilling av tog- og bussbilletter, netthandel osv. Det ble organisert kundebesøk, slik at deltagerne kunne bli bedre kjent med bransjestandarder, kundebehandling og lære profesjonell atferd.  

«Da Imran begynte i ISS Social Mobility Project, fikk han større selvtillit, og han besto intervjuet ute hos kunden med glans … Han er kjempeflink med kundene og er fast bestemt på å nå langt hos ISS.»

Attest om en deltakers utvikling

Her er hovedpunktene fra prosjektet:

 • Tilpassede opplæringsøkter for deltagerne
 • Svært kompetente instruktører følger med på framgangen til hver enkelt deltager 
 • Grundig overvåking av ukes- og månedsrapporter for å følge deltagernes framgang
 • Utarbeidelse av 500 CV-er 
 • Kommunikasjonskurs på engelsk 
 • Opprette LinkedIn-profiler for de flittigste medarbeiderne og hjelpe dem til å oppdatere profilene 
 • ISS Mitra – en plattform der deltagerne kan dele tilbakemeldinger og repetere det de har lært etter hver økt via SMS og telefon
 • Bruke et kontrollpanel til å følge med på suksesshistorier i ISS 
 • Vedlikeholde en «attestbank» for hver arbeidsplass 
 • Månedlig evaluering ved hver arbeidsplass for å anerkjenne de flittigste medarbeiderne  

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land