SAMFUNNSANSVAR

Anstendige jobber myndiggjør kvinner

ISS' ansatte i Spania og Portugal har hatt direkte innvirkning på 8505 mennesker i utviklingsland ved å finansiere og støtte lokale programmer som gjør det lettere å komme i arbeid.

ES CR - Empowering women

8505

personer hjulpet siden 1997

3

partnere med ISS og to sentrale spanske fagforeninger

Vi er opptatt av å motivere folk og gi dem tilgang til anstendige jobber som forbedrer levestandarden deres, og på lang sikt bidrar til familienes og samfunnenes velvære.

Siden 1997 har tusenvis av ISS-medarbeidere i Spania, og siden i Portugal, donert 10 cent av lønnen sin hver måned til stiftelsen ISS One More Smile. Stiftelsen drives av ISS i samarbeid med de to ledende spanske fagforeningene CC.OO Comisiones Obreras (CC.OO) og UGT Unión General de los Trabajadores (UGT). 

De forskjellige programmene for anstendig arbeid strekker seg over åtte land: Ecuador, Colombia, Marokko, India, Peru, Den Dominikanske Republikk, Angola og Burkina Faso og samarbeider tett med erfarne lokale NGO-er. 

I november 2019 fikk 20 medarbeidere ved ISS Iberia anledning til å besøke to prosjekter i Sør-India. 

Det indiske samfunnet er tradisjonelt organisert etter et rigid system med kaster og underkaster. Og én gruppe regnes som kasteløs: Dalitene, «de urørbare». På den indiske landsbygden utgjør Dalitene et marginalisert samfunn: de får kun strøjobber, som i tillegg er veldig dårlig betalt, noe som gjør det umulig for dem å oppnå verdige levevilkår.  

For å prøve å bøte på dette har stiftelsen ISS One More Smile støttet to prosjekter sammen med den lokale stiftelsen Rural Development Trust som har hjulpet 60 kvinner fra Chenchus-stammen til å få seg anstendige jobber. Når kvinnene får jobb blir de mer bevisste på hvilke rettigheter de har, og de opplever høyere anerkjennelse i lokalsamfunnet. 

Det første prosjektet ga støtte til 28 kvinner. I oppstarten fikk kvinnene adekvat opplæring og pengestøtte for å forbedre produksjonsmaterialene sine, slik at de kunne lage bedre kopper og kar av den lokale tresorten moduga. Nå selger de produktene sine i nabolaget.  

Det andre prosjektet støttet 32 kvinner og familiene deres ved å donere kuer, slik at de kunne produsere egne melkeprodukter. Familien deler på pliktene: fôring, rengjøring, dyrestell og melking. Melkingen gjøres fortsatt for hånd.  

Samarbeidet mellom ISS-stiftelsen og Development Trust gir Dalitene mer kontroll over egen skjebne og gjør det mulig for dem å gjenvinne sin verdighet. I tillegg sikrer det like rettigheter, muligheter og rettferdighet for alle og forbedrer levekårene for de vanskeligst stilte befolkningsgruppene, noe som motvirker utenforskap og bidrar til et mer bærekraftig samfunn. 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land