SAMFUNNSANSVAR

En multikulturell arbeidsplass

I 2018 startet Finland et aktivt rekrutteringsarbeid gjennom frivillignettverket «Startup Refugees», som har som formål å hjelpe asylsøkere å finne arbeid eller starte sin egen bedrift.

FI CR - A multicultural workplace

75

land representert ved ISS Finland

2018

Partnerskapet med Startup Refugees startet

Vi er opptatt av å skape mangfold i hele ISS-konsernet, ettersom det er en sentral del av vår identitet som et globalt «people business».

I 2018 startet Finland en aktiv rekrutteringskampanje gjennom frivillighetsnettverket «Startup Refugees», som har til formål å hjelpe asylsøkere å finne arbeid eller starte sin egen bedrift.  

Startup Refugees fører asylsøkere og arbeidsgivere sammen og kartlegger asylsøkernes ferdigheter, utdanningsbakgrunn og motivasjon. Denne informasjonen bruker de så til å¨ lage en personprofil for hver enkelt asylsøker. Deretter går nettverket inn for å koble rett arbeidssøker til rett arbeidsgiver, eller hjelper dem å etablere egen bedrift eller ta mer utdanning.  

«Startup Refugee-nettverket har mange kompetente og motiverte søkere, og vi ønsker selvsagt å ansette dem. Fra før har vi ansatte fra 75 forskjellige land i ISS Finland», sier Chief People & Culture Officer Sari Suono-Rasehorn fra ISS Finland.  

Startup Refugees har et betydelig antall søkere som er interessert i de bransjene ISS opererer i, forteller Maiju Mitrunen, Head of Business and Employment Programs i Startup Refugees.  

«Samarbeidet med ISS Finland har vært helt glimrende. Det er fantastisk at vi – Startup Refugees og ISS Finland – kan støtte hverandre på denne måten. Arbeid har stor betydning for hva slags liv immigrantene vil få i sitt nye hjemland, og er en sterk motivasjonsfaktor når folk skal integreres i et nytt samfunn, for eksempel ved å lære seg finsk», forklarer Maiju Mitrunen.  

«For oss ser det ut til at ISS Finland er en av de mest flerkulturelle arbeidsplassene i hele Norden. Menneskene ISS har hyret gjennom nettverket vårt, er svært fornøyde med arbeidsgiveren sin. Og selv er vi glade for å hjelpe ISS både frem til, og etter at arbeiderne er blitt rekruttert.»  

En av de ISS Finland har rekruttert gjennom Startup Refugees er Israa Saaed Hasan, som kom til Finland fra Irak. Hun elsker å lage mat og trives ved en av ISS' restauranter. «ISS er et flott selskap. Jeg er så stolt av å jobbe på et så flott sted. Jeg jobber i et team der alle er gode venner. Vi har det mye gøy på jobben», sier Israa.  

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land