SAMFUNNSANSVAR

Skape maksimale muligheter for urbefolkningen i Australia

Som en av verdens største arbeidsgivere har vi en rolle å spille med å gi folk bedre jobbmuligheter over hele verden – også ved å sørge for en bærekraftig arbeids- og karriereutvikling for urfolket i Australia.

AU CR - Maximizing opportunities

850

nye jobbmuligheter

$ 7

20

millioner til arbeid for urbefolkningen

ISS Australia er opptatt av å skape maksimale muligheter for urbefolkningen.

Dette gjør vi gjennom våre tette samarbeid med tilbydere og ISS ansettelseprogram for urbefolkningen i Australia, som er utviklet for å være et støtteapparat for alle aktiviteter vi gjør for å skape en bærekraftig utvikling av ansettelse- og karrieremuligheter for den australske urbefolkningen. 

Programmet støtter den bredere ISS Corporate Social Responsibility-strategien og justeres mot australske myndigheters visjon om å “Close the Gap”. For lokale og nasjonale urbefolkning-samfunn tilbyr ISS verdifulle ansettelses-, utdannings- og kulturelle interaksjoner som bygger stolthet og selvstendighet for medarbeidere. 

ISS forpliktelser til urbefolkningen   

 • Reconciliation Action Plan (RAP): 
  ISS Pacific’s RAP 2019-2022 bygger videre på den opprinnelige RAP fra 2015. RAP ble utviklet for å demonstrere vår forpliktelse ovenfor Aboriginal og Torres Strait øybefolkningen, samt vårt ønske om være en avgjørende støttespiller i arbeidet med å forbedre ansettelses- og karrieremuligheter for australias opprinnelige befolkning. 

  ISS ble anerkjent som en ledende bedrift av de australske myndighetene i 2008, og har siden oppnådd en rekke positive resultater hva gjelder ansettelse av urbefolkningen, bedrifts- og samfunnsengasjement. 

  I løpet av de 10 siste årene har ISS sørget for over 850 ansettelsemuligheter og investert mer enn $7 millioner i bedrifter som drives av urbefolkningen. Vi har tilegnet oss enormt mye kunnskap om hvordan vi best mulig kan samarbeide med dette samfunnet, ISS-ledere og kunder i arbeidet med å nå våre forpliktelses- og aktivitetsmål. 

  Våre resultater har hittil vært prisverdige, men det er fortsatt nødvendig med videre utvikling av våre tiltak for å sikre at våre aktiviteter er transparente og gunstige for Aboriginals og Torres Strait-øybefolkningen. Våre videreutviklede tiltak, som beskrevet i RAP 2019-2022, kombinert med styrket samarbeid med urbefolkningen, vil sikre vår måloppnåelse i dette viktige arbeidet. 
 • Employment Parity Initiative (EPI):
  ISS er stolt partner av australske myndigheters EPI-program, som gjør oss juridisk bundet til å nå en ansettelsesrate på 3% i urbefolkningen innen desember 2020. Dette er proporsjonalt med ansettelsesraten vi står for i den generelle australske befolkningen. 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Over 60 000 kunder i mer enn 30 land