CASE

Et kritisk partnerskap som holder samfunnet i gang

ISS har gjennom ti år tatt seg av driften av lokalene til Suomen Erillisverkot, et finsk statsforetak med ansvar for drift av samfunnskritisk kommunikasjons-infrastruktur over hele landet. Selv ikke de ekstraordinære omstendighetene rundt koronapandemien har hindret ISS i å levere tekniske tjenester, energistyring og andre tjenester.

FI case - ISS_Esa_Wörlin_01_full

24/7

overvåking

15

steder

100

%

oppetid

Det 10 år lange samarbeider mellom ISS og Suomen Erillisverkot (State Security Networks Group Finland) omfatter nærmere 15 steder i Finland.

Disse underjordiske lokasjonen er store eiendommer der viktig utstyr lagres og beskyttes. På grunn av virksomhets-arten på disse stedene, holdes plasseringen hemmelig. Erillisverkot er et statlig selskap som håndterer styringsfunksjoner som er avgjørende for samfunnet, inkludert nasjonalt telenett og datasentre.  

Esa Wörlin i Erillisverkot er ansvarlig for alle lokalene og serverromsdriften – det vil si selskapets vedlikehold som helhet. 

«Vi har titusenvis av kvadratmeter med drift av servere og serverrom. Vi har anlegg i hele landet, fra Lappland til Sør-Finland, og de inneholder utstyr og systemer som muliggjør kommunikasjon mellom både sentrale myndigheter og kommersielle selskaper. Så vi snakker om kommunikasjonsstasjoner og serverrom», sier Esa. 

ISS sin rolle er å sikre at oppetiden til disse viktige tekniske systemene opprettholdes. Samarbeidet dekker vedlikehold og reparasjonsarbeid av all bygningsteknologi samt investeringer i livssyklusstyring av bygningsteknologisk utstyr. Hvis for eksempel en ventilasjonsenhet går i stykker, er det ISS sin oppgave å skifte den ut. 

ISS' Account Manager Pasi Auvinen er ansvarlig for denne kunden. 

«Det er et bredt samarbeid: ISS leverer forskjellige tjenester til Erillisverkot, for eksempel teknisk vedlikehold, rengjørings- og kontrollromstjenester og supporttjenester. Faktisk tilbyr vi alle tjenestene for anleggene, bortsett fra låsesystemet og sikkerheten, sier Pasi. 

«I tillegg har vi nylig signert en avtale om et pilotprosjekt for sikkerhetskopieringstjenester og installasjonstjenester relatert til serverrommene», sier Esa. 

«På grunn av omfanget av driften, trenger vi en stabil og dyktig partner for vedlikeholdet.»

Esa Wörlin, Production Manager, State Security Networks Group Finland
Et engasjert team sørger for at alt fungerer 

Erillisverkots driftsfelt stiller strenge krav til samarbeidet. Det er viktig for begge parter å sikre at anleggene som er så viktige for at samfunnet skal fungere, blir ivaretatt på en trygg og god måte. Derfor har alle ISS sine medarbeidere som jobber med Erillisverkot, blitt kontrollert og er underlagt en taushetserklæring. Teamet er engasjert og forstår viktigheten av arbeidet. 

«På denne kundekontoen har utskiftning av teammedlemmer vært veldig lav. De fleste av de ansatte har jobbet på samme sted i flere år, og for dem er det å gjøre denne jobben ordentlig, en prinsippsak», understreker Pasi. 

En rekke ISS-medarbeidere, som tekniske fagpersoner og spesialister, jobber på Erillisverkot sine anlegg.  

«Mange teammedlemmer er i kontakt med lokasjonene hver dag. På et av anleggene har vi renholdsarbeidere på heltid», sier Pasi. 

Overvåking døgnet rundt 

ISS sitt tekniske energistyringssenter er også tett involvert i håndteringen av kundekontoen. 

«Fra vårt perspektiv er samarbeidet med ISS delt inn i forhåndsvedlikehold, som er vedlikehold i henhold til årlig plan, og overvåking døgnet rundt hvor ISS overvåker funksjonen til utstyret vårt», forklarer Esa. 

En del av tjenesten består i at ISS hele tiden har full oversikt over Erillisverkot sine eiendeler. 

«Det døgnåpne kontrollrommet til energistyringssenteret overvåker og analyserer eksternt driften av utstyret som ligger i kundens lokaler. Senteret videresender alle alarmer til lokale serviceenheter, og om nødvendig kan medarbeideren dra ut til anlegget for å gjøre undersøkelser når som helst på døgnet», sier Pasi. 

«På grunn av omfanget av driften, trenger vi en stabil og dyktig partner for vedlikeholdet.  Siden datakommunikasjonen på Erillisverkot sine anlegg er avgjørende for både offentlige myndigheter og for allmennheten, må driften være helt avbruddsfri til enhver tid. Nettopp dette er grunnen til at ISS sine døgnovervåkings- og reparasjonstjenester er helt avgjørende slik vi ser det», sier Esa. 

Driften fortsetter uavbrutt under Covid-19-krisen  

Unntakssituasjonen forårsaket av Covid 19-pandemien har hatt en relativt begrenset innvirkning på Erillisverkot sin drift. ISS sine medarbeidere besøker Erillisverkot sine anlegg med den samme høye frekvensen som tidligere. Kontinuiteten i driften sikres ved vedlikeholdsarbeid av bygningsteknologi som ventilasjon, vedlikehold av rør og kjølesystem, automatisering av bygninger og vedlikehold av kraftenheter. 

«Forberedelse på eksepsjonelle situasjoner er en del av grunnen til at vi eksisterer, og koronavirussituasjonen har ikke påvirket oss i noen større grad. Utstyret vårt er bygget for kriser. Som en regel dupliseres systemene våre, noe som betyr at en maskinvarefeil ikke alene vil forstyrre driften. Det finnes backupsystemer for alt, og vi får også hjelp av ISS døgnåpne service», sier Esa. 

Da man fikk høre om Covid 19-infeksjoner rundt om i hele Finland, iverksatte vi ytterligere renholdstiltak ved anleggene til Erillisverkot. Nå desinfiserer renholdsarbeidere fra ISS overflater grundigere og hyppigere enn tidligere, og gjør det flere ganger om dagen på visse steder. ISS leverer også desinfeksjonsmidler til Erillisverkot for å unngå potensiell overføring av infeksjoner på lokasjonene. 

«ISS opprettholder god intern veiledning av sine ansatte. Teammedlemmene har blitt bedt om å holde en trygg avstand til andre og unngå unødvendig kontakt. De ansatte som jobber på anleggene våre under normale omstendigheter, er fremdeles på jobb. Det har ikke skjedd store endringer hos oss», sier Esa. 

Derimot har kommunikasjonen mellom ISS og Erillisverkot endret seg noe. 

«Nå oppdaterer vi beredskapsplanen for kunden oftere enn før – en gang i uken. Planene inneholder blant annet informasjon om mulige sykdomstilfeller eller karantene. Takket være aktiv rapportering er vi i stand til å forberede oss på endrede situasjoner», sier Pasi. 

Møter som tidligere ble holdt månedlig, holdes nå ukentlig og digitalt for å opprettholde sikkerheten. Erillisverkot har vært fornøyd med aktivitetene i den eksepsjonelle perioden. 

«Den grunnleggende ideen er at driften fortsetter som normalt, og så langt har dette vært en suksess», sier Esa. «Det har vært lite behov for å gjøre spesielle ordninger – i vært fall ingenting som vi har lagt merke til.» 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land