Workplace_Graded

INNSIKT

Andre kunder

Lær mer om hvordan samarbeidet vårt med ulike kunder knytter mennesker og steder sammen for å få verden til å fungere bedre – fra å gjøre arbeidsplassen mer effektiv til å forbedre folks helse og velvære.

NL case - Accenture

CASE

Hvordan Accenture og ISS' Vested-samarbeid har gitt positive resultater

Hos ISS tror vi på å skape stadig mer verdi for kundene våre gjennom samarbeid. Vested-samarbeidet med Accenture er et godt eksempel på denne tilnærmingen, og har resultert i minsket fravær og økt engasjement og produktivitet blant de ansatte.

TR Case - Adana hospital

CASE

Med omsorg for et helt sykehus

Hvordan kunne et av verdens største sykehus, med mer enn to millioner pasienter i året, sette bort fasilitetstjenestene sine til én enkelt leverandør og være sikre på at alt gikk bra? Vi leverte akkurat den løsningen de trengte, i form av Integrated Facility Services.

AU case - digital tracking

CASE

Styringsmål og digital sporing får arbeidsplassen til å tenke og fungere

Ved hjelp av Facility Management-systemet vårt, FMS@ISS, og bruk av IoT-teknologi (Internet of Things) bruker vi data for å koble mennesker og steder sammen, og tilbyr kundene våre strategiske råd for hvordan de kan få mest mulig ut av lokalene sine ved å øke fleksibiliteten, påliteligheten og åpenheten.

FI case - ISS_Esa_Wörlin_01_full

CASE

Et kritisk partnerskap som holder samfunnet i gang

Suomen Erillisverkot, State Security Networks Group Finland, tilbyr tjenester som er essensielle for det finske samfunnet som helhet. Men selv den eksepsjonelle situasjonen forårsaket av Covid 19-pandemien har ikke påvirket ISS' levering av tekniske tjenester, energistyring og andre tilbud.

FI case - Jouni Mäkinen Outotec 2

CASE

Tjenester når og der de trengs, også under ekstraordinære omstendigheter

Nå som 90% av Outotecs ansatte jobber eksternt, har vi skalert tjenestene for å forsikre oss om at de dekker behovene deres i den nye situasjonen, og at sluttbrukerne opplever en smidig overgang – innen alt fra levering av mat på døren til tilpasset energiforvaltning for bygninger.

868288392

CASE

Bærekraft og effektivitet gjennom eiendomsforvaltning

Et multinasjonalt amerikansk teknologiselskap ba oss hjelpe dem å redusere det årlige energiforbruket, for å gjøre selskapet mer lønnsomt og hjelpe dem å nå bærekraftmålene sine. De trengte også en metode for å gjøre arbeidsplassen mer effektiv, og et system for å overvåke dette. Det løste vi på følgende måte.

1135159623

CASE

Optimaliserte bygninger med smart energistyring

Som en del av målet om å gjøre lokalene sine mer bærekraftige og innovative innen 2030, ønsket en av våre kunder å lansere et globalt og smart byggeprogram som gjør det mulig å analysere og overvåke energiutnyttelsen til alle sine bygninger.

638005164

CASE

For å fremme de ansattes helse og velvære – og redusere helsekostnadene

Hvordan kunne et mer produktivt arbeidsmiljø oppmuntre de ansatte til en sunnere livsstil, samtidig som man reduserte fraværet? Og hvordan kunne det bidra til å redusere helsekostnadene? Slik førte våre food services til håndgripelige resultater for helsen og velvær.

1137400516

CASE

Bedre hygiene for flypassasjerer

Et av de største amerikanske flyselskapene, som tilbyr flyreiser til hundrevis av destinasjoner over hele verden, ba om hjelp fra ISS da de skulle skape en ekstra attraktiv passasjeropplevelse for 120 000 passasjerer hver måned.

466257857

CASE

Redusere papiravfall og skape en mer bærekraftig tenkemåte

ISS Guckenheimer leverer mattjenester til tusenvis av ansatte ved en avdeling i Nord-Amerika tilhørende et av verdens 20 største forsikringsselskaper. Slik har vi hjulpet dem å videreutvikle programmene deres for bærekraft og miljø, og samtidig spart penger .

610749374

CASE

Fordelene ved å sette bort tekniske tjenester

Et multinasjonalt selskap trengte et godt opplært og veldrevet teknisk team som kunne levere en effektiv og proaktiv vedlikeholdsløsning til avdelingene i USA. Ved å fungere som kundens primære outsourcingpartner klarte vi å redusere kostnadene og øke effektiviteten.

1135564521

CASE

En flott arbeidsplass for nye tekniske talenter

Et ledende teknologiselskap henvendte seg til ISS da de ønsket en ny partner som kunne hjelpe dem å rekruttere de beste talentene. Ved å skape en god opplevelse på arbeidsplassen kan dette partnerskapet oppnå større engasjement, produktivitet og tilfredshet blant de ansatte.

1046162368

CASE

Skape et nullutslippsmiljø

En av kundene våre leverer nyskapende emballasjeløsninger og ønsket å bygge en teknologipark som forener selskapets formål og visjon med de interne bærekraftmålene sine. Blant annet takket være løsningen vår klarte denne kunden å redusere karbonutslippene sine med 902 tonn – og tallet fortsetter å stige.

Nordea case

CASE

Vi setter inn støtet for å redusere forbruket

Fysiske miljøer påvirker folk – men også planeten. Stadig flere av kundene våre, deriblant bankkunder som Nordea, ber oss hjelpe dem å redusere miljøavtrykket og kostnadene deres, og gjøre arbeidsprosessene deres mer effektive. Dette er noe vi også prioriterer selv.

US case - plants

CASE

Slik legger vi til rette for mer plantekost

Som et globalt selskap er vi opptatt av å ha en positiv innvirkning på bærekraft. Våre mennesker er lidenskapelige vinnere. Vi har utviklet tjenester som «Power Plant», for vil hjelpe oss og kundene våre å fremme folks helse, samtidig som vi tar bedre vare på planeten.

Disinfection Services

CASE

Vi sørger for tilstrekkelig verneutstyr under Covid 19-pandemien

I krisetider viser organisasjoner sine verdier veldig tydelig og veldig raskt. Allerede fra starten av Covid 19-pandemien har ISS' Supply Chain & Procurement-team hjulpet mange bedrifter med å holde driften i gang ved å tilby det nødvendige utstyret de trengte for å betjene kundene på en trygg måte.

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land