BLOGG

ISS Kina om gjenåpning og det nye normalen på arbeidsplassen

Når land over hele verden begynner å løfte restriksjoner knyttet til Covid-19-pandemien, ser selskapene på hvordan de på beste måte kan ønske de ansatte velkommen tilbake på jobb på en trygg og sunn måte. Hos ISS har vi fordelen av muligheten til å lære av våre globale kolleger, som har påtatt seg oppgaven med å hjelpe kundene sine til å åpne igjen, og lære av deres erfaringer. 

Blog - china reopening2

Vi satt oss ned (virtuelt) med ISS Kinas Country Manager Cindy Wang for å diskutere prosessen med å ønske kunder og ansatte velkommen tilbake til arbeidsplassen etter at Covid-19-begrensningene ble opphevet. Les videre for mer informasjon om ISS Kina sitt arbeid med å åpne arbeidsplassen igjen for kolleger, leverandører og kundens medarbeidere.

Bekymringer fra kunder og sluttbrukere om å komme tilbake på arbeidsplassen 

ISS Kina sine kunder og sluttbrukere har de samme bekymringene som mange av oss har. De må føle seg trygge på arbeidsplassen blant kolleger og besøkende i bygningen. 

For å føle seg trygge har ISS' kunder i Kina ønsket å føle seg sikre på at grunnleggende forebyggende tiltak er på plass for å holde arbeidsplassen trygg og sunn. Disse tiltakene inkluderte påvisning av bakterier og sykdommer, rengjørings- og desinfiseringsprosesser og passende personlig verneutstyr (PPE). 

En annen bekymring Cindy nevnte, var at kundene deres ønsket å være sikre på at det var en måte å spore og svare på mistenkte og bekreftede smittetilfeller i en bygning eller i en fabrikk.  

Kundenes tilnærming til en trygg gjenåpning 

ISS Kina blir sett på som rådgivere for kundene sine, fordi de tilbyr forslag til hvordan de kan sikre at bygningene kan gjenåpnes på nytt. De fleste av kundene deres har gjort en gradvis gjenåpning, og har bare tillatt en begrenset prosentandel av ansatte tilbake på arbeidsplassen på et bestemt tidspunkt. Dette ble delvis drevet av myndighetens regelverk. I tillegg har kundene trappet opp forebyggingstiltakene sine, med støtte og veiledning fra ISS. 

Kunder fra forskjellige bransjesegmenter måtte tilpasse kontrollen av de ansattes bevegelser i bygningen og isolere nye smittetilfeller. For eksempel bygde en luftfartskunde korridorer fra innkommende fly til utgangen på flyplassen, og disse korridorene desinfiseres hver gang passasjerer bruker dem. Et annet eksempel er sykehusene, der visse fløyer ble isolert for kun å behandle Covid-19-pasienter. 

Etterhvert som kunder og sluttbrukere overholder de nye kravene til helse, sikkerhet og velvære, har ISS Kina hjulpet dem med å sakte, men sikkert bringe flere arbeidere tilbake til arbeidsplassen. De har nå omtrent 70% av arbeiderne tilbake på arbeidsplassen. 
Blog - china reopening1

«ISS' medarbeideropplæring har vært en viktig del av tjenestetilbudet vårt, både når det gjelder rutiner og behov under Covid 19-pandemien.»

Cindy Wang, Country Manager i ISS Kina
ISS Kinas løsning for å hjelpe kundene tilbake til arbeidsplassen 

Etter å ha forstått bekymringene og gjenåpningsprosessene til kunder og sluttbrukere, kunne ISS Kina fokusere på tjenesteleveranseprosessen og forstå hva som måtte endres eller justeres for å hjelpe kundene med å åpne arbeidsplassene sine på nytt. 

ISS Kina løsning for å hjelpe kunder med å komme tilbake på jobb, inkluderer tre hovedutfordringer: Prosessene på plass for alle kontorets berøringspunkter, personlig verneutstyr og materiell, og daglig sporing av eventuelle nye smittetilfeller. 

Berøringsflater 

ISS fokuserer på medarbeidernes bevegelser rundt på arbeidsplassen. Vi identifiserer brukernes felles berøringspunkter under arbeidsdagen. ISS' medarbeidere er opplært til å fokusere på å skape en ideell arbeidsplassopplevelse med anbefalte tjenester og tiltak for ethvert berøringspunkt. Eksempler på berøringspunkter kan når man går i bygningen, bruker resepsjonen, henter kaffe, spiser lunsj og besøker toalettet. Alle disse berøringspunktene påvirker hvordan brukerne reagerer og opplever arbeidsplassen. Etter hvert som Covid-19 har utviklet seg, har teamene våre, på samme måte som ISS Kina, vært nødt til å revurdere arbeidsplassen for å sikre at de har de riktige prosessene på plass for å holde egne og kundens medarbeidere trygge. 

For ISS Kina innebar dette forståelse av temperaturkontroll ved innkjøring til bygningen, desinfeksjon av felles berøringsflater, rengjøring og deaktivering av oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg og korrekt rutinemessig desinfisering av heiser og trapperom. 

Personlig verneutstyr og andre materialer 

ISS Kina og samarbeidspartnerne arbeidet flittig med å finne passende verneutstyr før gjenåpningen. De antok at utstyr og materialer, som ansiktsmasker, ville være vanskelig å få i riktig kvalitet hvis de ventet for lenge. 

Sporing av nye smittetilfeller 

Mens kundene satte i gang egne prosedyrer for å spore mistenkte og bekreftede tilfeller av Covid-19 på arbeidsplassen, tok ISS Kina ekstra forholdsregler ved å utføre daglige kontroller av alle ansatte og anlegg for å spore og bekrefte nye tilfeller. Hver dag sender de ut en undersøkelse til alle ISS-ansatte og anlegg for å spore mistenkte eller bekreftede Covid-19-tilfeller, for raskt å kunne varsle kunder og utføre nødvendige karantene- og isolasjonstiltak. 

Mennesker og bedrifter gjør det bedre med PURE SPACE

Med PURE SPACE får dere ikke bare en ny og høyere hygienestandard, men også de dataene dere trenger for å holde det rent, kartlegge forurensningsrisikoer og legge til rette for ønsket atferd.

Les mer
Faktorer for en vellykket gjenåpning 

På spørsmål om hva kritiske suksessfaktorer i gjenåpningsprosessen har vært, sa Cindy, « ISS' medarbeideropplæring har vært avgjørende for å sikre at vi leverer i forhold til rutiner og kundebehov under Covid-19.» 

Med så mange ukjente momenter, måtte opplæringen av ISS' ansatte justeres for å overholde myndigheters og helseorganisasjoners forskrifter og retningslinjer. Ved å tilby spesialisert opplæring og utdanning, har de vært i stand til å levere den aller beste servicen. 

Å lære den nye normalen sammen 

Etter hvert som land rundt om i verden begynner å lette på restriksjonene, vil mange selskaper bli tvunget til å føre vanskelige diskusjoner rundt gjenåpningsprosessen for å kunne ønske medarbeiderne velkommen tilbake til en trygg arbeidsplass. Hos ISS er vi stolte av å vite at vi har kolleger og ressurser over hele kloden som vi kan benytte oss av for veiledning. Vi setter stor pris på ISS Kinas Country Manager Cindy Wang som har tatt seg tid til å dele erfaringene sine. Alle ønsker vi det samme: Å komme til et punkt hvor vi trygt kan være på et sted som knytter oss sammen. 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land