LEVERANDØRRELASJONER

Et samarbeid basert på høye standarder

For suppliers_Graded

Merkevarebeskyttelse og risikokontroll er et av våre viktigste verdiforslag. Med tydelig fokus på kundenes behov, driver vi en målrettet leverandørstrategi og en helt integrert global forsyningskjede i henhold til prinsippene om god selskapsstyring.

Disinfection Services

KUNDEEKSEMPEL:

Vi sørger for tilstrekkelig verneutstyr under Covid 19-pandemien

I krisetider viser organisasjoner sine verdier veldig tydelig og veldig raskt. Fra starten av Covid 19-pandemien har ISS' Supply Chain & Procurement-teamet hjulpet mange kunder å holde driften i gang ved å tilby nødvendig utstyr for å betjene mennesker og bygg på tryggest mulig måte.

Les mer

LEVERANDØRRELASJONER

Vi sikrer en sterk og åpen forsyningskjede

Vi ønsker å være gode og ansvarlige borgere i alle samfunn hvor vi opererer, og vi forventer at leverandørene våre gjør det samme. Målet vårt er å ha en åpen forsyningskjede og sikre overholdelse av de høyeste etiske standardene slik de kommer til uttrykk i ISS Supplier Code of Conduct.

ISS ProcurePASS   

ISS ProcurePASS er en vanlig, åpen løsning for etterlevelse og godkjenning i landene som ISS befinner seg i. Web-plattformen for risikostyring i forsyningskjeder, ProcurePASS, støtter våre kunders voksende behov direkte og forbedrer verdifulle leverandørforhold, samsvar- og kvalitetsstandarder.   

ISS Supplier Code of Conduct

Last ned ISS Supplier Code of Conduct på ditt lokale språk nedenfor.

Last ned her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

610749374

CASE

Fordelene ved å sette bort tekniske tjenester

Et multinasjonalt selskap trengte et godt opplært og veldrevet teknisk team som kunne levere en effektiv og proaktiv vedlikeholdsløsning til avdelingene i USA. Ved å fungere som kundens primære outsourcingpartner klarte vi å redusere kostnadene og øke effektiviteten.

DK People - Henrik Seierø

MENNESKER

Den bærekraftige kokken

En gruppe kokker i ISS har ledet en stille revolusjon ved å utvikle delikate, sunne og bærekraftige retter som serveres i kantiner og restauranter over hele verden. En av disse kokkene er Henrik Seierø, hvis bærekraftige retter gjør de ansatte – og planeten sunnere, en bit om gangen.

HQ Back to Work

BLOGG

En tryggere arbeidsplass med PURE SPACE

«Er det trygt?» Det er spørsmålet utallige ansatte over hele verden stiller seg når de skal vende tilbake til arbeidsplassen. PURE SPACE, som er et nytt produkt fra ISS, skal hjelpe de ansatte å komme tilbake på jobb ved å sikre at arbeidsplassene deres er sikre og hygieniske.

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land