Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere

Introduksjon

Introduksjonsprogrammet sørger for at våre ansatte får en god start på karrieren i ISS.
Introduksjon / ISS Akademiet - ISS 
Foruten stillingsspesifikk opplæring fokuserer introduksjonsprogrammet på fundamentet til vår verdikjede. Det skal gi alle en innføring og kjennskap til "The ISS Way", vår strategi og felles tilnærming til vårt arbeid og tankesett. Vi vil forsikre at våre nyansatte får informasjon om selskapets visjon, verdier, felles retningslinjer, ledelsesprinsipper og HMS-visjon, ”100”.

Gjennom en introduksjon i regi av konsern, region og avdeling vil nyansatte ledere og medarbeidere få strategisk viktig informasjon om organisasjonen ISS, så vel som informasjon som er relevant for den enkeltes ansettelsesforhold.

Konsernet inviterer årlig til flere introduksjonssamlinger, kalt BasISS, for nye ledere og stabsmedarbeidere. Her presenteres ISS’ verdikjede og strategi av konsernledelsen. Deltagerne blir på denne måten både kjent med konsernet, vår toppledelse og hverandre. I tillegg er det utviklet e-læringsprogrammer som gir alle våre servicemedarbeidere tilgang til den samme informasjonen i nettbaserte kurs. Regionene samler regelmessig sine nyansatte og ønsker velkommen på vegne av regionsledelsen. Avdelingene har løpende ansvar for at alle nyansatte får den introduksjonen de trenger for å kunne fungere i sine stillinger.