Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere
ISSakademiet_LOGO_mpayoff (002)

Hos oss er det menneskene våre som skaper verdiene. Derfor må vi ha kompetente og handlekraftige medarbeidere, som føler seg kompetente til å utføre sine oppgaver med selvtillit og engasjement. 

ISS Akademiet bidrar til dette. Vårt motiv er "Når du vokser - vokser ISS". Det betyr i praksis at våre medarbeidere får den opplæringen de trenger for å utfylle og videreutvikle sine roller i selskapet, og ivareta det ansvaret de har. 

Gjennom tilrettelagte sentrale prosesser og verktøy, kan våre ledere utvikle sine medarbeidere. Årlige kartlegginger av oppgaver og roller, og tilhørende kompetansebehov, gir grunnlag for individuelle utviklings- og opplæringsplaner. 

ISS Akademiet tar også ansvar for å kartlegge kompetansebehov knyttet til sertifiseringer, kunder, utvikling av tjenester og utstyr, og ved endringer i lover, regler og forskrifter. 

For å imøtekomme kompetansebehovene, tilbyr vi ulike typer opplæring, enten selv eller gjennom eksterne samarbeidspartnere. Disse styres gjennom vårt kompetansestyringssystem MyLearning. 

Vår kurskatalog omfatter opplæring innen introduksjon, HMSK, ledelse, service, fag og driftsprosesser. Flere av programmene er bygget opp nivå-/modulbasert, som sikrer kontinuerlig utvikling innen hvert tema. 

Ulike veier til fagbrev
ISS er godkjent lærebedrift innen flere fag flere steder i landet. Vi tilbyr ulike veier til fagbrev, både som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller Fagbrev på jobb-kandidat. Sammen med ulike aktører som opplæringskontor, kunder, leverandører og sosiale-/politiske aktører, deltar vi aktivt i tre-parts samarbeidet for å tilrettelegge for muligheten å ta fagbrev for ulike målgrupper og for å videreutvikle fagene slik at de holder seg aktuelle i forhold til næringslivet.

Slik sikrer vi at våre ansatte alltid vokser, slik at også ISS alltid vokser. 

Ulike veier til fagbrev

Lærling eller lærekandidat

Har du gjennomført første del av videregående opplæring innen relevant yrkesfag, vil du kunne søke læreplass i ISS. Vi vil, sammen med et lokalt opplæringskontor, sikre at du får god oppfølging gjennom læretiden, og at du er godt forberedt til fagprøven. For å søke læreplass, send søknad til ISS.Akademiet@no.issworld.com, med CV og søknad.


Fagbrev på jobb-kandidat
Har du litt praktisk arbeidserfaring innen relevant fag, har du mulighet til å ta fagbrev som Fagbrev på jobb-kandidat. Det betyr at du fullfører teoretisk og praktisk opplæring, mens du står i jobb. For å søke om å få gjennomføre et slikt løp, send søknad til ISS.Akademiet@no.issworld.com, med CV og søknad.


Praksiskandidat

Er du allerede fast ansatt i ISS, og ønsker å ta fagbrev, kontakt lederen din for en kartleggingssamtale. Denne sendes så til ISS.Akademiet@no.issworld.com for avklaring om et slikt løp er aktuelt for deg. Du bør samle dokumentasjon over tidligere arbeidserfaring, og presentere dette for lederen din i kartleggingssamtalen.