Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere
ISSakademiet_LOGO_mpayoff (002)

ISS Akademiet

I ISS er det våre ansatte som skaper verdiene. Derfor må vi ha kompetente og handlekraftige medarbeidere, som føler seg istandsatt til å utføre sine oppgaver med selvtillit og engasjement. 

ISS Akademiet bidrar til dette. Vårt motiv er "Når du vokser - vokser ISS". Det betyr i praksis at våre ansatte skal få den opplæringen de trenger for å utfylle og videreutvikle sine roller i selskapet, og ivareta det ansvaret de har. 

Gjennom sentrale prosesser og verktøy som ISS Akademiet tilrettelegger for, kan våre ledere utvikle medarbeiderne sine. Årlige kartlegginger av oppgaver og roller, og tilhørende kompetansebehov, gir grunnlag for individuelle utviklings- og opplæringsplaner. 

ISS Akademiet tar også selv ansvaret for å kartlegge kompetansebehov knyttet til sertifiseringer, kunder, utvikling av tjenester og utstyr, og ved endringer i lover, regler og forskrifter. 

For å imøtekomme kompetansebehovene, tilbyr ISS Akademiet ulike typer opplæring, enten selv eller gjennom eksterne samarbeidspartnere. Disse styres gjennom MyLearning, vårt kompetansestyringssystem. 

Vår kurskatalog omfatter opplæring innen introduksjon, HMSK, ledelse, service, fag og driftsprosesser. Flere av programmene er bygget opp nivå-/modulbasert, som sikrer kontinuerlig utvikling også innen hvert tema. 

Slik sikrer vi at våre ansatte alltid vokser, slik at også ISS alltid vokser.