Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere

People & Culture

Vi satser på rekruttering og økt kompetanse
ISS jobber aktivt med å organisere medarbeiderne i team med egne ledere. Målet er selvgående team med medarbeidere som jobber fulltid.

Vi ønsker også en utvidelse av hver enkelt medarbeiders jobbinnhold slik at arbeidet blir mer variabelt og dermed mer attraktivt. Systemet med medarbeidersamtale og arbeidsplasskartlegging er videreutviklet, og verktøy for måling av medarbeidere brukes aktivt.

Rekruttering og integrasjon
Opplæring, veiledning og ansettelser av mennesker har høy prioritet i ISS, og gjør oss til en av Norges viktigste integrasjons-kanaler. 

Vi rekrutterer og ansetter mennesker i ulike livssituasjoner, og hjelper de til å mestre jobbhverdagen. I samarbeid med blant annet Ringer i Vannet, tilbyr vi praksisplasser med mulighet for jobbtrening eller jobbtilvenning. Våre praksisplasskandidater befinner seg over hele landet og i mange ulike tjenesteområder. I tillegg er vi godkjent lærebedrift innen flere fagområder, og kan tilby mange ulike målgrupper kompetanseheving og fagbrev. 

Lederutvikling

ISS Facility Services gjennomfører ledertrening på alle nivåer i løpet av året. Gjennom en trinnvis modell skal ledere få den opplæringen og kompetansen de har behov for, for å utføre og mestre sine roller.

NLK -  Norsk Lederkonferanse
BasISS - Kurssamling for ledere og nøkkelpersoner
Step 1 - Serviceledelse
Step 2 - Lederskolen
Step 3 - Regional Ledelse
Step 4 - Coachende Lederstil
Step 5 - Talentprogram
Step 6 - Ledelse på topp

 

Ledelsesprogrammet

I tillegg til bruk av interne ressurser med høy kompetanse samarbeider ISS Akademiet med blant annet AFF og Euro Business School, i utvikling av våre ledere.

I tillegg til disse kursene/treningene, arrangeres kurs innenfor personaladministrasjon, HMS, økonomi og spesielle fagområder.