Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere

Personalpolitikk

Gjennom vår personalpolitikk ønsker vi å tiltrekke oss rette medarbeidere innen alle våre ulike forretningsområder og på alle nivåer, holde på disse, og videreutvikle dem. Dette arbeidet er en av de høyest prioriterte oppgaver for våre ledere. Det er derfor viktig med både synlig ledelse og tilbakemeldinger fra leder til medarbeider, samt kontinuerlig utvikling av et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

De fleste av ISS-ansatte er servicemedarbeidere. Mulighetene er lagt til rette for å kunne avansere til ulike stillingsnivåer innen drift og ledelse. I tillegg er det mulig å flytte på seg mellom ulike kontorer og divisjoner.

ISS ønsker å fokusere på servicemedarbeidere. Det er servicemedarbeiderene som utøver det daglig arbeid ute hos våre mange kunder og møter "sannhetens øyeblikk" hver eneste dag.

  • Medlem av NHO, og er tilknyttet flere overenskomstområder.
  • Høyt antall tillitsvalgte, og har et godt forhold til disse og deres organisasjoner.
  • Egen HMS-organisasjon som bistår i ulike arbeidsmiljøspørsmål. 
  • Tilknyttet  bedriftshelsetjenesten Unicare .
  • Arbeidsmiljøutvalg, attførings-, AKAN- og Sentralt Forhandlingsutvalg.
  • Medarabeidersamtaler
  • Medarbeidertilfredshet måles
  • Kundetilfredshet måles