Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere

Ledelsesprinsipper

I ISS snakker vi mye om "The ISS Way". Dette er en måte å jobbe på, en verdikjede som inneholder elementer vi fokuserer på for å lykkes.

 1. I ISS setter vi kunden først
 2. I ISS brenner vi for gode resultater
 3. I ISS oppmuntrer vi til innovasjon
 4. I ISS behandler vi alle med respekt
 5. I ISS leder vi gjennom vår atferd
 6. I ISS leder vi gjennom å gi ansvar og skape eierskap
 7. I ISS utvikler vi oss selv og andre
 8. I ISS bygger vi gode lag
 9. I ISS er vi ett selskap med felles verdier, merkevare og strategi


1. I ISS setter vi kunden først
Vi kan studere våre kunder. Vi kan høre på våre kunder. Det er imidlertid først når vi virkelig lever oss inn i kundens oppgaver og behov vi kan yte maksimal god service.

 • Vi er stolte av å hjelpe våre kunder
 • Vi forstår våre kunders behov, og søker aktivt nye løsninger på deres utfordringer
 • Vi skaper nære relasjoner til våre kunder

2. I ISS brenner vi for gode resultater
Verdensmester er noe vi har vært eller kan bli. Ikke noe vi er. Resultatet i år er ikke godt nok til neste år. Jeg går gjerne den ekstra milen.

 • Vi legger vår ære i å levere gode prestasjoner
 • Vi verdsetter og feirer gode prestasjoner
 • Vi går den ekstra milen for å levere

3. I ISS oppmuntrer vi til innovasjon
Alt forandrer seg. Intet står stille. Derfor må vi hele tiden oppmuntre til endring og innovasjon.

 • Vi er alltid åpne for nye muligheter
 • Vi leter etter forbedringspotensialet
 • Vi verdsetter tilpasningsevne og endringsvilje

4. I ISS behandler vi alle med respekt
Flere tusen individer fra 100 nasjoner setter store krav til ledelse. Alle skal ivaretas på en slik måte at de føler respekt, omtanke og sikkerhet i sin daglige jobb. Vi må kommunisere åpent, ærlig og direkte.

 • Vi respekterer hvert individ, og vet at andre kan mene noe annet enn oss selv
 • Vi verdsetter forskjeller og mangfold
 • Vi kommuniserer åpent og ærlig
 • Vi gir HMS høy prioritet

5. I ISS leder vi gjennom vår atferd
Store ledere har alltid vært synlige og gått foran som forbilder. De er også bevisste på egen atferd og identifiserer seg sterkt med selskapets verdier. Store ledere gjør også medarbeiderne synlige.

 • Vi er bevisst vårt ansvar som rollemodeller og ambassadører
 • Vi er åpne om problemer og utfordringer
 • Vi er synlige og tydelige ledere

6. I ISS leder vi gjennom å gi ansvar og skape eierskap
Å delegere krever mot og trygghet. Å gi medarbeiderne ansvar gir eierskap. En slik lederstil gir medarbeidere som tør og vil. Slike medarbeidere skaper lojale kunder.

 • Vi gir rett og myndighet til å handle
 • Det er lov til å feile, og vi lærer av våre feil
 • Beslutninger fattes og utføres så langt ut i organisasjonen som mulig

7. I ISS utvikler vi oss selv og andre
Kompetanse har kort holdbarhetsdato. Derfor må vi hele tiden søke etter ny kunnskap, nye ideer. Bare på den måten kan vi fremstå som kompetente, og skape kompetente medarbeidere.

 • Vi er åpne om egne styrker og svakheter
 • Vi gir rom for personlig utvikling slik at folk når sitt potensial
 • Vi identifiserer, veileder og utvikler talenter
 • Vi er stolte av å utvikle våre egne etterfølgere

8. I ISS bygger vi gode lag
Vi er stolte av teamets resultater, men setter konsernets interesser først. 11 kan bli 12. 2+2 får noen til å bli 5. Single services kan bli FM. Men bare hvis vi klarer å samle flinke og talentfulle mennesker som ønsker å spille på samme lag med de samme verdiene.

 • Vi bygger sterke lag gjennom å finne medarbeiderne med de rette holdningene og verdiene
 • Vi deler ideer, kunnskap og erfaring

9. I ISS er vi ett selskap med felles verdier, merkevare og strategi
Vi er mange og vi er forskjellige. Vi er fra alle verdensdeler. Vi er 500 000 ansatte, og vi har alle felles verdier, strategi og logo. Det er egentlig helt fantastisk.

 • Vi bryter ned grenser mellom siloer
 • Vi samarbeider på tvers i konsernet
 • Vi implementerer strategier og opererer i samsvar med ISS gruppens visjon og verdier

Verdigrunnlag

 • Ærlighet
 • Initiativ
 • Ansvarlighet
 • Kvalitet

Disse verdiene skal prege måten vi jobber på, både i forhold til hverandre, våre kunder og andre mennesker vi møter på vegne av ISS.