Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Jobb og karriere

People & Culture

ISS jobber for å være bransjens mest attraktive arbeidsplass og Norges viktigste integrasjonskanal. Derfor har vi fokus på riktig rekruttering, god introduksjon og mulighet for å bygge kompetanse for alle våre ansatte. 
Rekruttering og integrasjon
Våre medarbeidere representerer mer enn 160 nasjoner, alle aldre og jobber innen en rekke ulike yrkesgrupper og tjenesteområder over hele landet. Det er våre medarbeidere som skaper verdiene i selskapet, og det er derfor avgjørende at vi rekrutterer de riktige menneskene med den rette motivasjonen og serviceinnstillingen.

Vi tilbyr også praksisplasser til mennesker som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet, slik at de kan få jobbtrening eller jobbtilvenning. Våre praksisplasskandidater befinner seg over hele landet og innen flere tjenesteområder. Flere av disse er siden gått over i fast jobb i bedriften. ISS har også prosjektsamarbeid med ulike aktører, der ISS tar et større eierskap for å få mennesker i utenforskap inn i arbeidslivet. 

Introduksjon og utvikling
Kundene våre, fagområdene og teknologien utvikler seg hele tiden. Derfor må også ISS og våre medarbeidere utvikle seg i takt med endrede forventninger og behov.

Våre ansatte får en helhetlig introduksjon for å raskest mulig komme inn i sin rolle og levere i henhold til forventningene. 


Kontinuerlig kompetansekartlegging og opplæring gjennom hele ansettelsesforholdet, sikrer at våre medarbeidere til enhver til oppfyller gjeldende krav og forventninger.

Opplæring
ISS Akademiet tilbyr opplæring innen mange ulike fagområder og temaer, enten gjennom egne kurs eller i samarbeid med eksterne leverandører. MyLearning, vårt kompetansestyringssystem, sikrer at våre medarbeidere har relevant kompetanse knyttet til rollen, tjenesteområde eller kunde.

I tillegg er ISS godkjent lærebedrift for flere fag, og kan tilby ulike former for kompetanseheving og fagbrev for både lærlinger og praksiskandidater. 

Årlige lederevalueringer og medarbeidersamtaler sikrer at leder og medarbeider jevnlig diskuterer trivsel, prestasjon og nye mål. 

Kultur
Vår anerkjennelseskultur, da spesielt synlig i vårt Eple-program, skaper engasjerte og handlekraftige medarbeidere. På den måten skal vi oppnå vår visjon: "We are going to be the world's greatest service organisation". Vår kultur skal bidra til at kunder opplever "Service with a Human Touch".