Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Resepsjonstjenester

Resepsjon

Å møte kunden med kvalitet og service
Resepsjonsområdet er kundenes første møte
med din bedrift, og da er det viktig at opplevelsen
er preget av kvalitet, service og god stemning.


For mange bedrifter kan det å ivareta egen resepsjon by
på merarbeid og utfordringer knyttet til administrasjon
og praktiske løsninger.

Hva skjer når resepsjonsmedarbeideren er syk?
Hvem er ansvarlig for å sikre at resepsjonen til enhver
tid er bemannet og fungerer optimalt?

ISS har mange års erfaring med resepsjonstjenester,
og vi tilbyr resepsjonskonsepter der profesjonell kundebehandling,
høy kvalitet og god service står i fokus.

Vi tilbyr fleksible resepsjonskonsepter, der både arbeidstid,
arbeidsoppgaver og vikarordning kan tilpasses din
bedrifts konkrete behov.