Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Resepsjon

ISS har gjennom flere års erfaring laget et resepsjonskonsept som med enkelhet tilpasses de fleste resepsjoner og arbeidsutfordringer.

Vi beskriver våre tjenester med to begrep:

• Kunderesepsjon • Administrativ resepsjon

Fellesnevner er kundevennlighet, service og vikarordning
Begrepene kunderesepsjon og administrativ resepsjon skal tydeliggjøre hva som skal være resepsjonistens hovedfokus. I det første tilfellet er høy servicegrad og kundebetjening det vesentlige. I det andre tilfellet snakker vi om ”kontorarbeidsplass i kundefront”. Den besøkende skal hjelpes ved behov, men resepsjonisten skal først og fremst utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver.

Alle resepsjonister svarer til egen avdelingsleder og rapporterer til denne.

ISS tar det hele og fulle ansvar for resepsjonisten og resepsjonstjenesten både hva gjelder opplæring, faglig utvikling, oppfølging og fraværshåndtering.

Våre resepsjonister – ditt ansikt utad
Resepsjonisten har grunnleggende pc kunnskaper. Behersker norsk muntlig og skriftlig samt engelsk dagligtale.