Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Bedriftsservice

Konseptet Bedriftsservice går ut på at ISS kan utføre flere servicetjenester samlet i en integrert løsning.

- Plantestell
- Kantinetjenester
- Renhold
- Avløsning i resepsjon og sentralbord.

Tjenesten er en fleksibel serviceløsning som tilpasses små og mellomstore bedrifter, alt etter behov. ISS kan dermed ivareta serviceoppgavene slik at din bedrift kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Våre servicemedarbeidere utfører flere forskjellige oppgaver og det legges stor vekst på serviceinnstilling og opplæring.

En velfungerende Bedriftsservice-løsning med dyktige ansatte er en fornuftig og lønnsom investering. En god løsning bidrar til økt trivsel og kan minske sykefraværet og gi bedre produktivitet som resultat.

Ved å velge Bedriftsservice får du:

  • Individuelle løsninger tilpasset brukernes behov og ønsker.
  • IK-Mat (IK = internkontroll) rutiner som sikrer at lovverket overholdes slik at maten som serveres er trygg.
  • Renhold utført etter definerte kvalitetsstandarder.
  • Bedre økonomi gjennom planlagte innkjøp, menyplaner og profesjonelle servicemedarbeidere.
  • Servicemedarbeidere med faglig veiledning fra sentralt og lokalt hold.
  • Servicerapporter og revisjoner gjennomføres regelmessig for å kvalitetssikre leveransen.