Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Vaktmester

ISS ServeringsPartner har vaktmestertjenester ved flere av sine prosjekter. Omfanget av denne tjenesten varierer fra prosjekt til prosjekt hvor man tilbyr løsninger etter oppdragsgivers behov.

Våre vaktmester- og vedlikeholdsavdelinger blir ledet av en vedlikeholdsleder, som har ansvaret for å koordinere den daglige driften.

Vedlikeholdsfunksjonen
De daglige arbeidsoppgavene ved vedlikeholdsavdelingen vil variere fra kontrakt til kontrakt, men ISS ServeringsPartner kan i de fleste tilfellene tilby følgende :

 • ordinær daglig vaktmestertjeneste
  (enklere vedlikehold og ettersyn).
 • utvidede vedlikeholdsoppgaver
  (teknisk ettersyn/ reparasjon etc).
 • ekstraordiære reparasjoner
  (uten nødvendig autorisasjon etc).
 • drift av lager og innkjøp av lagervarer.
 • tømming av søppel og miljøstasjoner.
 • gartnertjenester
  (utplanting, gressklipp, vanning, vedlikehold).
 • planlegging og gjennomføring av større eller mindre ombygginger etc.
 • interne transportoppdrag.
 • innrednings- og møbleringsoppdrag.
 • snørydding og salting/ strøing m.m.