Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Renhold

ISS ServeringsPartner har gjennom mange års erfaring med renholdsvirksomhet ved de ulike forpleinings- og forlegningskontrakter, opparbeidet seg en solid kompetanse også innenfor renholdsfaget.
Vi har ytterligere styrket denne kompetanse gjennom vår eier ISS Facility Services AS. Norges største facilityselskap.

Renhold utgjør i dag en betydelig del av vår oppdragsmengde, og vi kan tilby følgende typer av renhold;

Ordinært renhold knyttet til drift av boligleirer

  • rengjøring av enkeltrom, avreiserom, fellesarealer, sanitæranlegg etc.
  • annet periodisk renhold (nedvasking, boning etc.)

Ordinært kontorrenhold

  • permanente kontorer/ bygg
  • prosjektrelaterte kontorer (brakker etc, off/on-site)
  • kantine, sanitæranlegg, resepsjon, garderober, verksted, lager etc.

Renhold av spesialområder

  • prosessområder, lagerhaller, verkstedhaller, sanitæranlegg etc.

Hovedrengjøringer
Rengjøringer av ordinære boliger

  • boliger knyttet til prosjekter, oppdragsgiver, leverandør etc.

Betjening av avfalls- og miljøstasjoner