Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Referanseliste

ISS ServeringsPartner er, og har vært, engasjert ved flere av landets største onshore utbyggingsprosjekter. På denne siden finner du linker med fakta angående de prosjektene vi har vært, og er engasjert i.

 • Mongstad
 • Hanøytangen
 • Lillehammer
 • Tjeldbergodden
 • Kollsnes
 • Ormen Lange
 • Stord
 • Haugesund
 • Tomrefjord
 • Bokn
 • Norsk Hydro Sunndalsøra
 • Statoil Snøhvit
 • Dal Overnatting

Statoil Mongstad
I 1984 inngikk ISS ServeringsPartner i samarbeid Sara Cater (Partena), kontrakt med Statoil-Mongstad om forpleinings- og forlegningsadministrasjon for oljeraffineriutbyggingen.

I løpet av kontraktsperioden gjennomførte ISS ServeringsPartener en av Norges største catering- og forlegningskontrakter.

Samarbeidet med Sara Cater ble avsluttet ved kontraktens utløp i 1987. Etter utløpet av kontrakten inngikk ServeringsPartner ny rammeavtale med Statoil vedrørende "permanent" drift av anleggsleir og kantine.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1984-1987, 1987-
 • Kontraktens verdi: 350 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 1.600.000
 • Antall ansatte: 600
 • Antall rom i leiren: 3.000
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift, selskapsservering, vaktmester- og vedlikeholdstjeneste, transporttjeneste (minibuss/site-taxi) og velferdstjenester.
 • Underleverandør: Securitas

KCC, Hanøytangen
I 1992 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt med AF Heidrun Fundamenter vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon på Hanøytangen Verft.

I 1993 ble det også inngått tilsvarende kontrakt med Kværner Concrete Construction AS i forbindelse med Troll-utbyggingen.

I 1997 hadde ISS ServeringsPartner også ansvaret for forpleining og forlegning ved Kværner Oil & Gas's rehabilitering og vedlikeholdsarbeid på en borerigg for Trans Ocean ved Hanøytangen Verft.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1992-1998
 • Kontraktens verdi: 120 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 492.000
 • Antall ansatte: 85
 • Antall rom i leiren: 1.144
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift, samt selskapsservering.

LOOC, Lillehammer
ISS ServeringsPartner startet opp arbeidet på Lillehammer i januar 1993, som den første operative cateringleverandør til OL-prosjektet.

Et anleggshotell med 900 rom stod klart til prøve-OL 10. februar 1993. Dette hotellet ble senere utvidet til 2.400 rom under selve OL-perioden i 1994.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1993- 1994
 • Kontraktens verdi: 40 mill. kr
 • Antall gjestedøgn: 120.000
 • Antall ansatte: 95
 • Antall rom i leiren: 2.400
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift, samt drift av kiosk og pub.

Statoil Tjeldbergodden
I desember 1994 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt med Statoil vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon tilknyttet Statoils utbygging av metanolfabrikk på Tjeldbergodden (Møre og Romsdal fylke). Fluor Daniel Construction Company administrerte kontrakten på vegne av Statoil.

Kontraktens omfang :

 • Kontraktens varighet: 1995 - 2007
 • Kontraktens verdi: 120 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 360.000
 • Antall ansatte: 85
 • Antall rom i leiren: 923
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift, selskapsservering, vedlikeholdstjenester/ vaktmesterfunksjon, transporttjeneste (minibuss/ site-taxi), sekretærutleie og renovasjon
 • Underleverandør: Securitas

Statoil Kollsnes
I november 1996 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon med Statoil på Kollsnes.

Kontrakten er i tilknytning til den permanente driften av Statoils ilandføringsanlegg for gass.

Kontrakten gjelder drift av flere ulike typer kantiner (lunch kantiner og boligleir kantiner).

Kontrakten har også et utvidet omfang når det gjelder renholdstjenester, tilknyttet samtlige bygninger på Kollsnes-anlegget.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet:1997 - 2000
 • Antall gjestedøgn: 180.000
 • Antall ansatte: 50
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom i leiren: 318
 • Serviceområder: Administrasjon, renholdstjenester, kjøkken og kantinedrift i tilknytning til boligleir, administrasjonskantiner, selskapsservering, vedlikeholdstjenester/ vaktmesterfunksjon og transporttilbud.

Ormen Lange prosjektet, Hydro, Aukra
Kontrakt for camp services i forbindelse med Ormen Lange prosjektet på Aukra utenfor Molde. Kontrakten med Hydro ble startet opp 15. desember 2004. Kontrakten omfattet drift av anleggshotellet som forpleining, renhold, resepsjonstjeneste, vaktmester, transport, velferd, kiosk og pub.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 2004 - 2007
 • Kontraktens verdi: ca. 400 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 1 377 000
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom: 2.992

Statoil LNG Snøhvit prosjektet Melkøya, Hammerfest
Kontrakt om camp services i forbindelse med Statoil LNG Snøhvit prosjekt på Melkøya utenfor Hammerfest. Kontrakten med Statoil ble startet opp 1. april 2003 etter at vi også hadde gjennomført forpleiningen under Civil 1 oppdraget som ble startet 1. juli 2002. Kontrakten omfattet forpleining, renhold, resepsjonstjeneste, vaktmester, transport og velferd for ca 3 millioner gjestedøgn.

Kontraktens omfang :

 • Kontraktens varighet: 2003 - 2007
 • Kontraktens verdi: ca. 800 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: ca. 3 mill
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom: 2.773

Norsk Hydro Sunndalsøra Prosjekt SU4
Kontrakt for forpleining i forbindelse med bygging av ny aluminiumfabrikk ble inngått i 2001 med oppstart samme høst. Kontrakten omfatter forlegning og forpleining, renhold, resepsjonstjeneste, vakthold og velferd omfattende ca 250 000 gjestedøgn fram til sommeren 2004.

Kontraktens omfang :

 • Kontraktens varighet: 2001 - 2004
 • Kontraktens verdi: 110 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 250.000
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag

Selmer ASA, Bokn
I juni 1998 ble ISS ServeringsPartner tildelt kontrakten for forpleinings- og forlegningstjenester knyttet til utbyggingen av Europipe II prosjektet ved Bokn.

Europipe II utbyggingen blir utført av Joint Venture- Kårstø Contractors (KPC), bestående av firmaene Selmer ASA, Per Aarsleff, Bohlen & Doyen, samt Ludwig Freytag, og er lokalisert i Bokn kommune i Rogaland, like utenfor Kårstø-anlegget.

ISS ServeringsPartner er ansvarlig for driften av en anleggsleir på i overkant av 300 rom, samtidig som SPN er ansvarlig for renholds- og bevertningsoppdrag til flere av prosjektets "utestasjoner".

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1998 - 2000
 • Kontraktens verdi: 30 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: ca. 180.000
 • Antall ansatte: 25
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom i leiren: 306
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, transporttjeneste (minibuss- site taxi), vaktmestertjeneste, kjøkken og kantinedrift

Aker Yards, Tomrefjord
I mai 1998 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt med Langsten Slip & Båtbyggeri AS (Aker Yards), vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon.

Langsten er et av Norges største skipsverft og ligger i Tomrefjord i Møre og Romsdal fylke ( i nærheten av Molde).

ServeringsPartner driver i dag en anleggsleir ved Trohaugen på 120 rom, med egen kantine og resepsjon. Ved siden av dette driver SPN en egen kantine inne på anleggsområdet til Langsten.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1998 - 2004
 • Kontraktens verdi: ca. 8 mill. kr. pr. år
 • Antall gjestedøgn: ca. 32.000 pr. år
 • Antall ansatte: 12
 • Antall måltider: 3 måltider pr. dag
 • Antall rom i leiren: 120
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift.

Umoe, Haugesund
I april 1997 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt med Umoe Haugesund, vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon i forbindelse med Umoe Haugesund's offshore utbyggingsprosjekter.

Prosjektet i Haugesund er konsentrert rundt drift av flere bedriftskantiner, samt drift av boligleir og et større flotell.

Kontraktens omfang:

 • Kontraktens varighet: 1997 - 2007
 • Kontraktens verdi: 31 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 85.000
 • Antall ansatte: 25
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom i leiren: 343
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift.
 • Underleverandør: Securitas

Aker Stord AS
I august 1996 inngikk ISS ServeringsPartner kontrakt med Aker Stord AS og Stord Innkvartering AS vedrørende forpleinings- og forlegningsadministrasjon for prosjektene "Njord" og "Norne" ved Aker Stord AS.

Det ble i den forbindelse etablert en større anleggsleir på Heiane Industriområde på Stord. Leirområdet innehar i tillegg til en større kantine, boligrigger, velferdsbygg og pub. Leiren ble i tillegg utvidet i 1998 i forbindelse med Åsgard-utbyggingen.

Leirområdet gir også tilbud om forpleining- og forlegning til Statens Vegvesen og underleverandører i forbindelse med byggingen av bro- og tunnelprosjektet  "Trekantsambandet", mellom Stord og Haugesund.

 • Kontraktens varighet: 1996 - 2000
 • Kontraktens verdi: 50 mill. kr.
 • Antall gjestedøgn: 235.000
 • Antall ansatte: 55
 • Antall måltider: 4 måltider pr. dag
 • Antall rom i leiren: 704
 • Serviceområder: Administrasjon, resepsjonstjeneste, renholdstjeneste, kjøkken og kantinedrift, samt transport-koordinering
 • Underleverandører: Securitas

Dal Overnatting
Malthus og ISS hotell ved "gamle Dal leir" i Eidsvoll. Hotellet huser anleggsarbeidere for prosjektene langs E-6, og tilbud til gjestearbeidere i området og for pendlere mot Oslo og Hamar. Hotellet er basert på boligrigg-konseptet, men med hevet standard. TV, internett på hvert av rommene. Full forpleining om ønskelig. Daglig booking, men også mulighet for lengre avtaler.

Dal leir ligger sentralt for mye av aktiviteten på Øvre Romerike i tiden fremover. Hotellet er sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon, E-6 og 15 minutter kjøring fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tlf.:  63 95 65 50
Fax: 63 95 65 51